fbpx

Et digitalt værktøj, der hjælper fagpersoner med at styrke børn, unge og voksnes mentale trivsel

Evidensbaserede forløb understøtter, faciliterer og opkvalificerer dit arbejde med at forebygge og bekæmpe mistrivselsproblematikker.

Strukturér trivselsindsatsen med Konfront.

Platform_Screen-01

Understøtter og skaber progression i trivselsindsatsen

Sikrer høj faglighed
og opkvalificerer fagpersonen

Styrker det tværfaglige samarbejde og inddrager familie

Bygger på evidensbaserede
metoder

Unikt screeningsværktøj til at finde ind til kerneudfordringerne

Indsatsområder og målrettede forløb

Konfront-platformen byder på skræddersyede forløb til forskellige målgrupper inden for stadigt flere indsatsområder. Og der kommer løbende nye forløb til samlingen.

Klik på hvert indsatsområde for at læse mere

MOD

URO

Konfront IT

Bekymring og Angst

Vredeshåndtering

Selvværdstræning

Robusthed

YOGO

Samarbejdspartnere og brugere

… Og mange flere

Hvad siger brugerne?