KONFRONT SERVICES

PLATFORMEN

KONFRONT PLATFORMEN

Platformen er udformet som et konkret digitalt værktøj, der skal optimere fagprofessionelles indsats i deres arbejde med mental trivsel på flere niveauer.
Læs mere

FILMPRODUKTION

FILMPRODUKTION

Konfronts filmteam rummer en særlig kombination af filmkyndige, teknikere og personer med en pædagog/psykolog-faglig indsigt. Derfor løser vi både opgaver til velfærdbrug, men også andre opgaver.
Læs mere

FOREDRAG

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG OPLÆG

Konfront lægger stor værdi i at sikre os, at brugerne af den nye digitale platform bliver ordentligt klædt på. Som bruger er det vigtigt både at forstå systemets opbygning og ikke mindst teorierne bag.
Læs mere

Addresse | Martikel 1, Højbroplads 10,
DK – 1200 København K
Telefon | +45 20 14 29 16

Kontakt Konfront

BEHAVIOR

© 2019 All rights reserved