Hvad tilbyder vi?

En unik, digital trivselsplatform
Konfronts platform tilbyder samtalefaciliterende forløb og undervisningsmateriale til forskellige målgrupper indenfor flere temaer.Vi har inddelt dem i 3 hovedkategorier: COMPASS, BOOST og COPE.

Digitalt spørgeskema, der vejleder mod den rette indsats.
TRIN 1

Forebyggende materiale til den lette og moderate trivselsindsats.
TRIN 2

Målrettede forløb til det mere specifikke og komplekse trivselsarbejde.
TRIN 3

Hvilket indsatstrin arbejder du på?

Match det indsatstrin i indsatspyramiden som du arbejder på, med det Konfront-materiale, der passer til netop det mål, du ønsker at opnå i dit trivselsarbejde.

Om Indsats Pyramiden

Du kan lære mere om vores trivselsindsatsmodel i de følgende videoer, hvor Konfronts stifter Anne Schwartzbach forklarer, hvordan vores løsning strukturerer trivselsarbejdet.

Mere om indsatstrinene

Trin 1
Trin 2
Trin 3

Sammenlign indhold

Herunder kan du se hvilke forløb og temaer, der tilbydes de forskellige målgrupper under hovedkategorierne COMPASS, BOOST og COPE.

Sammenlign og få overblik over den rigtige løsning til jer.
Du kan downloade en oversigt indenfor.

Trin 1: Forebyggende indsats
Trin 2: Foregribende indsats
Trin 3: Indgribende indsats
Lad os bekæmpe mistrivslen sammen

Book et gratis og uforpligtende møde med os, og få hjælp med at bekæmpe mistrivslen, der hvor du arbejder.

Hvad siger brugerne til vores løsninger?

Aalborg Kommune om hvordan Konfront hjælper i deres trivselsindsats.
Københavns Kommune om implementering af Konfront COMPASS, BOOST og COPE.

Vi har i Kommunen købt Konfront BOOST til den brede indsats i skolerne og det har løftet trivslen gevaldig på kort tid.

Jens Jensen
Skoledirektør
Greve Kommune
Jens Jensen
Skoledirektør
Greve Kommune

Hvad siger brugerne til vores løsninger?

I filmen forklarer Morten, hvordan ham og hans kolleger arbejder systematisk med trivselsskeamer fra Compass.
Hør nærmere om, hvordan der arbejdes med materialet fra gruppetrivselsforløbet fra Boost på en specialskole.
Rikke fortæller om, hvordan materiale fra Cope understøtter hendes systematik i de samtaler, som hun har med børn på en almen folkeskole.
Laila arbejder regelmæssigt med materiale fra både Compass og Boost og fortæller om, hvordan det styrker forældresamarbejdet.