KONFRONT SERVICES

PLATFORMEN

KONFRONT PLATFORMEN

Platformen er udformet som et konkret digitalt værktøj, der skal optimere fagprofessionelles indsats i deres arbejde med mental trivsel på flere niveauer.
Læs mere

FILMPRODUKTION

FILMPRODUKTION

Konfronts filmteam rummer en særlig kombination af filmkyndige, teknikere og personer med en pædagog/psykolog-faglig indsigt. Derfor løser vi både opgaver til velfærdbrug, men også andre opgaver.
Læs mere

FOREDRAG

UNDERVISNING, UDDANNELSE OG OPLÆG

Konfront lægger stor værdi i at sikre os, at brugerne af den nye digitale platform bliver ordentligt klædt på. Som bruger er det vigtigt både at forstå systemets opbygning og ikke mindst teorierne bag.
Læs mere