Konfront Compass

Bliv klogere på årsagen til mistrivslen.
Med Compass bliver du vejledt til at vælge den rette indsats i Boost og Cope.

Compass er et digitalt trivselsskema, bestående af 24 spørgsmål, der screener for mistrivselsudfordringer.

Med Compass får du et stærkt fagligt værktøj til at perspektivere de faglige antagelser, man kan have i forhold til det enkelte individ.

De 24 spørgsmål er nøje udvalgt og relaterer sig til, hvordan den enkelte har haft det den seneste måned og er et rigtigt godt dialogværktøj, der binder de forskellige aktøres oplevelser sammen.
Resultatet af spørgsmålene opgøres med det samme i et resultat, der indikerer
problemområder eller udfordringer.

Med hjælp fra Compass kan symptomer dermed hurtigt opspores, så der kan arbejdes målrettet og så de dermed ikke forværres.

Når spørgsmålene bliver opgjort inddeles de i en totalscore samt 4 til 6 underkategorier: Bekymring, Tristhed, Selvværd, Opmærksomhed, Adfærd, Skolefravær.

Underkategorierne scorer mellem 0-8. Jo højere scoren er, jo mere tegn på mistrivsel.

Trivselsskemaet findes til både skolealder, unge og voksne, og skal naturligvis aldrig stå alene i den samlede vurdering af personen.

Anvendes Compass til personer inden for specialområdet, skal du som fagperson være opmærksom på, at Konfronts trivselsskema i udgangspunktet baserer sig på spørgsmål rettet mod almenområdet.

I filmen forklarer Morten, hvordan ham og hans kolleger arbejder systematisk med trivselsskeamer fra Compass.

Trivselsskemaer

Find vejen til den rette indsats. ​

Med udgangspunkt i resultaterne fra Compass bliver det nemmere at vælge den rette indsats. Derudover giver Compass et fælles tredje mellem børn/ung/voksen, fagperson og forældre.

Konfront Compass viser gang på gang at det styrker samarbejdet og den efterfølgende indsatsen.

Compass faciliteres af fapersoner, der arbejder med trivselsindsatser. 
Det kan være alt fra klasselærere til specialpædagoger på bosteder og mentorer.

Spørgeskemaet er udviklet af psykologerne Daniel Bach Johnsen og Kristian Bech Arendt, der begge har en baggrund som forskere ved Århus Universitet. De har derudover begge en ph.d. i klinisk psykologi og lang erfaring med at bruge spørgeskemaer i deres forskning og kliniske arbejde.

Compass trivselsskema minder på mange måder om andre anvendte psykologiske spørgeskemaer, fx Spence Child’s Anxiety Scale, der måler symptomer for angst og Strength and Difficulties Questionnaire [SDQ]), der måler symptomer for emotionelle og adfærdsmæssige problemer. 

Forskellen er, at Compass undersøger et bredere udvalg af almindelige udfordringer blandt børn, unge og voksne i ét skema.

Grænseværdierne til Compass er baseret på Daniel og Kristians faglige ekspertise og kliniske erfaring, og de vil løbende blive opdateret for at give bedre anbefalinger, der også kan tage højde for køn og alder. 

Så for at beskrive det kort: Compass er et gennemarbejdet værktøj, der er baseret på ekspertise og veldokumenterede metoder, der guider dig som fagperson. Samtidig er det sikkert og etisk forsvarligt at anvende til at udforske børn, unges og voksne udfordringer.

Bliv kontaktet af én fra Konfront, og få vejledning til at komme i gang med Konfront på din arbejdsplads. 
Sammen kan vi bekæmpe mistrivsel.