fbpx

Konfront Cope

Til den mere strukturerede samtale.

Konfront Cope er målrettet trin 2 og trin 3 og går spædestikket dybere.

I Konfront Cope findes metoder og indsatser til den mere strukturerede og længerevarende samtale.

Når der arbejdes med forløb fra Konfront Cope, vil  indsatsen typisk være af en mere indgribende karakter, og kan ofte ikke stå alene.

Dem, der arbejder med Konfornt Cope har i forvejen en viden inden for det specialpædagogiske felt. 

Metoderne vil derfor være velkendte, men være præsenteret og struktureret på en mere motiverende og moderne måde via det digitale univers.

De typiske brugere af Konfront Cope vill være ungevejledere, skolesocialråd-givere, trivselsvejledere, psykologer eller folk fra PPR.

Rikke fortæller om, hvordan materiale fra Cope understøtter hendes systematik i de samtaler, som hun har med børn på en almen folkeskole.

Bekymring og angst

Teknikker til at håndtere og overvinde angst, så den ikke begrænser livet og hverdagen.

Indsatsområdet fokuserer på konkrete teknikker til at håndtere og overvinde angst, så angsten ikke begrænser livet og hverdagen. 

Formålet er, at deltageren, med støtte fra en fagperson, får arbejdet på at mindske sine angstsymptomer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre relateret til angst.
Disse forløb kan også nemt anvendes til at facilitere en gruppesamtale. 

 • Børn: Forløb målrettet børn med angst og angstsymptomer i alderen 7-12 år.
 • Unge: Forløb målrettet un med angst og angstsymptomer i alderen 12-18 år.
 • Voksne: Forløb målrettet voksne med angst og angstsymptomer fra 18 år.
 • Tema: Korte temaforløb målrettet børn og unge med angst og angstsymptomer.

Udviklet af Kristian Bech Arendt, uddannet psykolog fra Århus Universitet og med en Ph.d. i klinisk psykologi.

Kristian har udviklet flere manualbaserede programmer til børn og unge med angst – herunder Back2School, som er et lovende program til behandling af børn med bekymrende skolefravær.

Forløbene bygger på den evidensbaserede metode Kognitiv Adfærdsterapi (KAT). I opbygning og struktur drager vores forløb paralleller til Coolkids-programmet, som er er et manualbaseret forløb om angst målrettet børn og unge.
 • Psykedukation om angst.
 • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant.
 • Målsætning og belønning.
 • Kognitiv omstrukturering.
 • Eksponering – Virtual Reality som et eksponeringselement.
 • Problemløsning.
 • Adfærdseksperiment.
 • Selvberoligelse.
 • James et al.(2013). Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety Disorders in Children and Adolescents (Review). The Cochrane Collaboration.
 • Leth, I. og Esbjørn, B. H. (2012). Angst hos børn. Kognitiv terapi i teori og praksis. En håndbog for professionelle (kan lånes gennem bibliotek.dk). Dansk Psykologisk Forlag.
 • Reynolds et al. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: A meta-analytic review in Clinical Psychology Review nr. 32.
 • SFI Cambell (2007). Kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe børn og unge med angst i Hvad virker? Evidens om effekter nr. 5.
 • Stallard, P. (2007). Vejledning til Gode tanker – gode følelser. Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stallard, P. (2006). Gode tanker – gode følelser. Kognitiv adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag

Robusthed

Fremmer prosocial adfærd, mestringstillid og vedholdenhed.

Indsatsområdet Robusthed fokuserer på at fremme prosocial adfærd, mestringstillid og vedholdenhed.

Gennem samtalefaciliterende øvelser bliver deltageren guidet til at identificere sine personlige, sociale og faglige kompetencer, drømme og mål, og får afklaret i hvilken grad han/hun har behov for støtte.

Det vigtigste element i alle forløb i dette indsatsområde er, at deltageren oplever at være inddraget, engageret og ansvarlig for sin egen udvikling.
Disse forløb kan også nemt anvendes til at facilitere en gruppesamtale.

 • Robusthed UNG bruges med unge, som kan have forskellige psykosociale vanskeligheder, unge, der er anbragt udenfor hjemmet, unge med misbrugsproblemer eller kriminalitetstruede unge.
 • Robusthed VOKSEN er rettet mod voksne, der har brug for støtte i forhold til afklaring af deres situation og handlemuligheder og til at komme videre med job eller i gang med en uddannelse.
 • Korte forløb med temaerne:
  • Motivation og Styrker
  • Forandring
  • Den kognitive diamant
  • “Isbjerget”
  • Grundfølelser
  • Tanker
  • Hjernen
  • Kommunikation
  • Relationer
  • Afklaring

Forløbene er udviklet af Mia Alfred Andersen, som er uddannet socialrådgiver.

Inden Mia blev selvstændig for 8 år siden, har hun arbejdet i Kriminalforsorgen samt indenfor misbrugsbehandling. Udover socialrådgiveruddannelsen har Mia en 1-årig uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi samt kortere kurser i metakognitiv terapi og mindfulness.

Forløb er baseret på teorier om Kognitiv Adfærdsterapi, Forandringspsykologi, Positiv psykologi og Metakognitiv terapi.
 • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant
 • Motivation og målsætning
 • Eksponering – Virtual Reality som et eksponeringselement
 • Social træning
 • SMART-modellen
 • Styrkespotting
 • Assertiv kommunikation
 • BUSS-modellen
 • SKUB-strategier
 • Selvberoligelse
 • De vrede børn og unge – Når voldsom vrede ikke bare er et spørgsmål om anderledes hjerner. af Maria Dressler, Camilla Obel og Kasper Mikladal (alle medarbejdere i projekt Diamantforløbene, Pædagogisk Udviklingscenter – Rødovre Kommune) Oprindeligt udgivet i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 52. årgang, 5/6 December 2015 men kan downloades her: http://ssp-samraadet.dk/media/1292/16-diamantforloebet-draft-naar-vrede-ikke-bare-er-et-spoergsmaal-om-anderledes-hjerner.pdf
 • Fem gange mere kærlighed. Forskning og praktiske råd om et velfungerende familieliv. af Martin Forster, Dansk Psykologisk Forlag
 • Vredeshåndtering for unge – forstå og håndter følelserne i fællesskab. af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund 2017
 • Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndter følelserne i fællesskab. af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund 2016
 • Mig og min (særlige) rygsæk, Maria Højer Nannestad, udgivet af Lev Uden Vold, 2019. Bogen er rettet til børn, der lever med vold i familien, men indeholder mange øvelser som deltageren kan bruge selv, når Konfront-forløbet afsluttes. Bogen kan downloades som PDF her: https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/mig-og-min-saerlige-rygsaek/
 • Far er vred. af Frej Prahl. Kristeligt Dagblads Forlag 2019. Bogen er skrevet til forældre, der selv oplever vrede og magtesløshed. Bogen angiber den skamfulde følelse, der ofte er fobundet med vrede, og giver hermed den voksne lov til at være vred. Men på en ansvarsfuld måde, hvor den voksne bevarer overblikket.
 • adhd.dk/materialer/ – diverse materialer udgivet eller anbefalet af ADHD-foreningen. Her kan der være mange gode ideer at hente til håndteringsstrategier, både til deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med vredeshåndteringsproblematikker eller lavt selvværd.

Vredeshåndtering

Den adfærd, der er afledt af vrede, bliver mere hensigtsmæssig.

Indsatsområdet fokuserer på, hvordan man kan arbejde med, at den adfærd, der er afledt af vrede, kan blive mere hensigtsmæssig.

Formålet er, at deltageren, med støtte fra en fagperson, arbejder med konkrete teknikker til at håndtere vrede.
Disse forløb kan også nemt anvendes til at facilitere en gruppesamtale.

 • Børn: Forløb målrettet børn med vredesproblematikker i alderen 7-12 år.
 • Tema: Korte forløb om vredeshåndtering målrettet børn, unge og voksne med emner som:
  • Vrede
  • Problemløsning
  • Selvberoligelse
  • Adfærdsændring

Udviklet af Christina Magni Kjerholt, autoriseret psykolog, uddannet cand.psych ved Aarhus Universitet, som har egen praksis.

Christina er desuden certificeret PMTO-terapeut og undervise  PMTO er en evidensbaseret behandlingsmetode, som kan bruges i familier med børn og unge som udviser udadreagerende problemadfærd.

Christina er erfaren metodeudvikler inden for kognitiv adfærdsterapi til børn og unge og er medforfatter til flere udgivelser.

Forløbene er baseret på den evidensbaserede metode Kognitiv Adfærdsterapi (KAT). Herudover har forfatteren Christina Magni Kjerholt anvendt sin viden fra og erfaring med trivsels- og behandlingsprogrammer såsom PMTO-familiebehandling, trivselsprogrammet Mind My Mind og skolevægringsprogrammet Back2School.
 • Psykoedukation om vrede
 • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant
 • Målsætning og belønning
 • Kognitiv omstrukturering
 • Eksponering – Virtual Reality som et eksponeringselement
 • Problemløsning
 • Social færdighedstræning
 • Selvberoligelse
 • Arendt, M. Rosenberg, N.K. (2012) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling.Hans Reitzels Forlag
 • Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., & Ogden, T. (2015). Children with conduct problems and co-occurring ADHD: Behavioral improvements following Parent Management Training. Child & Family Behavior Therapy 37, 1–19. DOI: 10.1080/07317107.2015.1000227.
 • Chorpita, B. F. & Weisz, J.R, (2009). MATCH-ADTC: Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma, or Conduct Problems, 1. udgave, 1. oplag. PractiseWise.
 • Kazdin, A.E. (2005). Parent Management Training. Treatment for Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and Adolescents. Oxford University Press.
 • Lochman, J.E., Lenhart, L.A., & Wells, K. C. (2008) Coping Power: Parent Group Program: Facilitator Guide.
 • Coping Power Program fra Oxford University Press
 • De vrede børn og unge – Når voldsom vrede ikke bare er et spørgsmål om anderledes hjerner. af Maria Dressler, Camilla Obel og Kasper Mikladal (alle medarbejdere i projekt Diamantforløbene, Pædagogisk Udviklingscenter – Rødovre Kommune) Oprindeligt udgivet i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 52. årgang, 5/6 December 2015 men kan downloades her: http://ssp-samraadet.dk/media/1292/16-diamantforloebet-draft-naar-vrede-ikke-bare-er-et-spoergsmaal-om-anderledes-hjerner.pdf
 • Fem gange mere kærlighed. Forskning og praktiske råd om et velfungerende familieliv. af Martin Forster, Dansk Psykologisk Forlag
 • Vredeshåndtering for unge – forstå og håndter følelserne i fællesskab. af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund 2017
 • Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndter følelserne i fællesskab. af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund 2016
 • Mig og min (særlige) rygsæk, Maria Højer Nannestad, udgivet af Lev Uden Vold, 2019. Bogen er rettet til børn, der lever med vold i familien, men indeholder mange øvelser som deltageren kan bruge selv, når Konfront-forløbet afsluttes. Bogen kan downloades som PDF her: https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/mig-og-min-saerlige-rygsaek/
 • Far er vred. af Frej Prahl. Kristeligt Dagblads Forlag 2019. Bogen er skrevet til forældre, der selv oplever vrede og magtesløshed. Bogen angiber den skamfulde følelse, der ofte er fobundet med vrede, og giver hermed den voksne lov til at være vred. Men på en ansvarsfuld måde, hvor den voksne bavarer overblikket.
 • adhd.dk/materialer/ – diverse materialer udgivet eller anbefalet af ADHD-foreningen. Her kan der være mange gode ideer at hente til håndteringsstrategier, både til deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med vredeshåndteringsproblematikker eller lavt selvværd. 

Selvværdstræning

Konkrete teknikker til at styrke selvværdet.

Indsatsområdet “Selvværdstræning” fokuserer på konkrete teknikker til at styrke selvværdet og kigge på deltageren kompetencer.

Formålet er, at deltageren, med støtte fra en fagperson, arbejder med at mindske symptomer og adfærdsmønstre, der er relateret til lavt selvværd.

 • Børn: Forløb målrettet børn med lavt selvværd i alderen 7-12 år.

Udviklet af Katrine Vrang Hauberg.

Katrine er uddannet lærer, og har ved siden af lærerarbejdet udviklet digitale undervisningsmaterialer for nogle af de førende forlag og e-læringsportaler.

Katrine har især arbejdet med børn og unge med psykosociale vanskeligheder, er frivillig i ADHD-foreningen og har en 1-årig uddannelse i metakognitiv terapi.

Forløbet under indsatsområdet Selvværdstræning er baseret på teorier om kognitiv adfærdsterapi, forandringspsykologi, positiv psykologi og metakognitiv terapi.
 • Psykoedukation om selvværd
 • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant
 • Kognitiv omstrukturering
 • Opmærksomhedsrefokusering
 • Eksponering – Virtual Reality som eksponeringselement
 • Selvberoligelse
 • Styrkespotting
 • Arendt, M. & Rosenberg, N.K. (2012) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag.
 • Collins-Donnelly, K. (2015) Stop Selvværdstyven – en guide til et godt selvværd for unge. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Esbjørn, B.H., Normann, N & Reinholdt-Dunne, M.L. (2016) Metakognitiv terapi til børn med angst. Akademisk Forlag.
 • Hesse, M & Jourdan, M. 2004. Forandringscirklen – Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? Stof nr. 3.
 • Høgsted, R & Petersen, A.S.M. (1998) Assertiv kommunikation i teori og praksis. Danmarks Forvaltningshøjskole.
 • Mruk, C.J. (2019) Feeling good by doing good – a guide to authentic self-esteem and well-being. Oxford University Press.
 • Schultz Jørgensen, P. (2017) Robuste børn – giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv. Kristeligt Dagblad.
 • Seligmann, M. & Peterson, C. (2004) Character Strengths and Virtues – a handbook and classification. Oxford University Press.
 • Stallard, P. (2006) Gode tanker – gode følelser. Kognitiv Adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stallard, P (2007) Vejledning til Gode tanker – gode følelser. Kognitiv Adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Sørensen L.B. (2019) Stressbehandling med metakognitiv terapi. Neokognitivt Institut.
 • Wells, A, & Fischer, P. (2011) Metakognitiv terapi – en innføring. Gyldendal Akademisk (Norge).
 • Monstermanualen – til børn med mange bekymringer (2018) af Stine Hæk og Gitte Winther Graugaard.
 • Room for Reflection. Tankernes Hus (2017) af Poul Lundgaard Bak. Forlaget Klim.
 • adhd.dk/materialer/ – diverse materialer udgivet eller anbefalet af ADHD-foreningen. Her kan der være mange gode ideer at hente til håndteringsstrategier, både til deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med vredeshåndteringsproblematikker eller lavt selvværd.

URO

Skab mere ro med URO.

Forløbet er til børn i indskolingen og mellemtrinnet, der har udfordringer med kropsuro, impulsivitet og/eller opmærksomhed.

URO kan anvendes til børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer.

Forløbet kan også nemt anvendes til at facilitere en gruppesamtale.

 • Børn: Forløb målrettet børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer i alderen 7-13 år.

URO-forløbet er udviklet af Martin Bredstrup, psykolog med speciale i børnepsykologi og Katrine Vrang Hauberg, redaktør og pædagogisk konsulent.

Martin har mange års erfaring indenfor ADHD, autisme og andre psykiatiske lidelser hos børn og unge. arbejder til dagligt i Region H med STIME-projektet og er bl.a. medudvikler af Forældrepiloterne – et forebyggende gruppeforløb for forældre til børn der er udfordret med uopmærksomhed, uro eller impulsivitet.

Katrine er tidligere lærer og har især arbejdet med børn og unge med psykosociale vanskeligheder og har en 1-årig uddannelse i metakognitiv terapi. Katrine er i frivillig i ADHD-foreningen og underviser og vejleder voksne med ADHD.

Alle øvelser og teori som anvendes i URO er knyttet til pædagogiske metoder til børn med ADHD og autisme, for eksempel social læring, kognitiv adfærdsterapeutisk metode, mindfulness mm. Der er især lagt vægt på at forløbet har en ressourceorienteret tilgang til børn med opmærksomhedsvanskeligheder.
 • Aktivt fokus på børns ressourcer.
 • Viden om opmærksomhed og impulsivitet og kropslig uro.
 • Viden om hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser kan påvirke adfærden.
 • Strategier såsom målsætning og belønning, motiverende opgaveløsning, social færdighedstræning og selvberoligelse.
 • 25 Råd og Redskaber til lærere og pædagoger – en guide til det pædagogiske arbejde i børnehave og indskoling. 2015. Anna Furbo Rewitz. ADHD-foreningen
 • Elevernes fællesskab og trivsel i skolen – Analyser af Den Nationale Trivselsmåling (2017) Hans Henrik Knoop, Bjørn E. Holstein, Hanne Viskum, Jannie Moon Lindskov. DCUM
 • Elever lærer mere, når de ved, hvor læreren vil hen. (2022) Signe Tonsberg. Asterisk 101 – juni 2022.
  Læring gennem oplevelse, forståelse og handling – En studiebog i didaktik (1999) Hilde Hiim og Else Hippe. Gyldendal.
 • Materiale til sociale læringsforløb (2021) Rikke Steensgaard, Tina Tønnesen, Line Gebauer, Stine Strøm Lundsgaard, Ella Paldam, Collabolearn.
 • Mig og Min ADHD – arbejdsbog og vejledning (2017) Martin A. Bredstrup og Lisbeth Elmgaard Jensen. Frydenlund.
 • Pixikort – Autisme og ADHD 1 og 2 (2022) Kirsten Callesen. Psykologisk Ressourcecenter.
 • Plads til forskellighed – Inspirationskatalog (2019) Christina Dahl Madsen, Anna Furbo Rewitz, Louise Hübertz Poulsen og Anne Birgitte Fruelund Jensen. Danske Professionshøjskoler og ADHD-foreningen.
 • Problemløsende inklusion (2013) Jenny Bohr. ViaSystime.
 • Robuste børn – giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv (2017) Per Schultz Jørgensen. Kristeligt Dagblad.
 • Skolens fraværende børn – årsager og indsatser (2019) Mai Juul Andersen, Line Berthelsen, Tine Basse Fisker, Helle Rabøl Hansen, Trude Havik, Gitte Lai Højmose, Rani Bødstrup Hørlyck, Daniel Bach Johnsen, Lisbeth Lenchler-Hübertz, Hanne Jeppensen Lomholt, Janni Niclasen, Nanna Paarup, Gry Ravn Rønne, Marlene Stokholm, Signe Sørensen og Mikael Thastum. Dafolo.
 • Social Læring (2021) Eva Bartram, Mads Rune Dahlstrøm, Camilla Tan Høegh, Rikke Lambæk, Karina Damgaard Poulsen, Morten Bække Rønn. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Studiemestring – Håndbog og manual (2022) ADHD-foreningen.
 • Virksomme indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD (2023) VIVE.

Bliv kontaktet af én fra Konfront og få hjælp til at komme i gang med at anvende platformen.
Sammen kan vi bekæmpe mistrivsel!