Webinarer

Gense alle vores afholdte webinarer.

Webinar om skolefravær

Skolefravær har været en stigende udfordring for elever, familier og fagpersonale gennem de seneste år. Men hvad kan ligge til grund for fraværet? Og hvordan kan du øge tilstedeværelsen hos dine elever

Hos Konfront vil vi gerne sætte fokus på, hvordan du kan hjælpe børn og unge godt tilbage til skolen.

Psykolog, skolefraværsforsker og tidligere faglig chef hos Konfront Daniel Bach Johnsen står i spidsen for webinaret. Han har forsket i skolefraværsproblemer, og han har været en del af forskergruppen bag Back2School-projektet. Til webinaret vil han give en teoretisk gennemgang af centrale områder inden for problematisk skolefravær samt strategier, du kan afprøve for at øge dine elevers tilstedeværelse i skolen.

Webinar om mental trivsel

Over 15 % af alle børn og unge i Danmark oplever at blive diagnosticeret med en psykisk diagnose inden de fyldte 18 år – såsom angst, depression og ADHD.

Udfordringer, der har store negative i konsekvenser for både individet, familien og samfundet. Hvordan hjælper vi disse børn og unge?

En forebyggende indsats er blandt et af de tiltag, der vil kunne hjælpe mange. Forskning viser nemlig, at tidlige, forebyggende indsatser kan modvirke udviklingen af psykiske diagnoser, og det kan være en god investering på den lange bane for børn og unge.

Webinaret handler om, hvordan vi kan arbejde forebyggende med mentale udfordringer, og hvordan tidlige indsatser kan implementeres.

Webinar ICD11

Vi afholder webinaret sammen med vores faste og dygtige videnspartner,
Martin Bredstrup, der er aut. børnepsykolog og specialist i børnepsykologi

Martin vil komme ind på den nyeste viden om IDC-11 i forhold til de nye diagnosekriterier indenfor ADHD.

Derudover kan du også få indsigt i, hvordan du på et tidligt tidspunkt kan igangsætte konkrete indsatser for børn med udpræget uro og opmærksomhedsvanskeligheder.

Webinar om barnets lov og børneinddragelse

Den 1. januar trådte “Barnets Lov” i kraft i Danmark. Den kommer til at betyde grundlæggende strukturelle ændringer i den måde, vi arbejder med børn og unge på.
I dette webinar tager en af landets førende eksperter inden for feltet, Birgitte Schjær Jensen, dig gennem lovgivningens grundprincipper, samt komme med konkrete ideer til, hvordan vi som professionelle kan styrke børneinddragelsen i vores daglige arbejde.