fbpx

Produkter og Priser

Prisoversigt

Herunder får du et overblik over priser på de forskellige abonnementer og ydelser, vi tilbyder.

Digital trivsels- og undervisningsplatform

Klik på områderne for at læse mere

Platformen består af undervisnings- og samtaleforløb samt ekstra ressourcer, som opkvalificerer og understøtter fagpersoners arbejde med at forbedre børn, unge og voksne mentale trivsel og sundhed. Læs mere om platformen her.

Køber du tre områder, opnår du 20% rabat på de næste.

Alle priser er angivet per år per klasse eller fagperson. Derudover kommer etableringsomkostninger. Læs mere.

Køb på SKI-aftale

Konfront er SKI-leverandør, og det vil sige, at du kan købe Konfront gennem SKI’s dynamiske rammeaftale: 02.06 Standardsoftware.

Fordelen ved at indkøbe på SKI-aftale er, at det letter indkøbsprocessen. Udbudspligten er løftet på forhånd, og du er sikret, at vi leverer ydelser på konkurrencedygtige vilkår, og at vi lever op til en række kriterier indenfor kvalitet, samfund og miljø.

Du er altså garanteret kvalitet på gode vilkår og til gode priser.

Bekymring og Angst (barn)

DKK 2.040
 •  

Bekymring og Angst (ung)

DKK 2.040
 •  

Bekymring og Angst (voksen)

DKK 2.040
 •  

Konfront IT

DKK 2.040
 •  

MOD

DKK 2.200
intropris*
 •  

Selvværdstræning

DKK 2.040
 •  

Vredeshåndtering

DKK 2.040
 •  

YOGO

DKK 600
 •  

URO

DKK 2.040
 •  

Under Overfladen

DKK 2.040
 •  

Afklaring og Robusthed

DKK 2.040
 •  

Tilkøb af Virtual Reality

Platformen indeholder et stort bibliotek af Virtual Reality-film, der kan supplere ovenstående forløb med eksponering og træning gennem VR-filmene og i trygge rammer.

VR-Startkit

inkl. 12 mdr. VR-abonnement
DKK 13.000
 •  

VR-abonnement

Pris for 12 måneder
DKK 4.000
 •  

Opkvalificering og onboarding

Udover platformen tilbyder vi også faglig opkvalificering i form af kurser og supervision. Desuden tilbyder vi virtuel onboarding eller opfølgning på platformen.

Kurser

DKK efter aftale
 •  

Supervision

DKK 1.700
/timen
 •  

Virtuel
onboarding

DKK 800
 •  

Fleksibel adgang til platformen

Når du køber et område, kan du vælge om abonnementet enten skal følge bestemte fagpersoner eller specifikke klasser. 

Det kan for eksempel være, at det er en AKT-lærer, der har at gøre med elever fra flere forskellige klasser, som skal bruge Konfront. Eller det er måske en bestemt klasse, hvor flere forskellige fagpersoner skal have adgang til at arbejde med de forskellige forløb. 

Alt afhængig af jeres situation, finder vi den konstellation, der giver mest mening for jer. Skulle situationen eller behovet ændre sig, er det altid muligt at ændre konstellationen.

Det med småt

Det første år tillægger vi etableringsomkostninger inkl. support på 25% af det samlede beløb. Det vil sige, at I skal betale prisen på de områder, I har valgt + etableringsomkostninger det første år.

Fra andet år frafalder etablerings-omkostningerne, og I betaler dermed kun prisen på områderne + supporttillæg på 10% af det samlede beløb.

Abonnementer har en bindingsperiode på 1 år.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen for at blive kontaktet. Det er helt uforpligtende.
Hvis ikke du kan se en formular, kan det være fordi, du har ad blocker på din computer. Prøv at slå det fra og ellers kan du kontakte os på [email protected]

Bekymring og Angst (barn)

En individuel indsats, der henvender sig til børn med angst og angstsymptomer. Indsatsområdet fokuserer på konkrete teknikker til at håndtere og overvinde angst, så angsten ikke begrænser livet og hverdagen.

Formålet er, at barnet, med støtte fra en fagperson, får arbejdet med at mindske sine angstsymptomer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre relateret til angst.

Bekymring og Angst (barn) er målrettet børn i alderen 7-12 år.

Bekymring og Angst (ung)

En individuel indsats, der henvender sig til personer med angst og angstsymptomer. Indsatsområdet fokuserer på konkrete teknikker til at håndtere og overvinde angst, så angsten ikke begrænser livet og hverdagen.

Formålet er, at den unge, med støtte fra en fagperson, får arbejdet med at mindske sine angstsymptomer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre relateret til angst.

Bekymring og Angst (ung) er målrettet unge i alderen 12-18 år.

Bekymring og Angst (voksen)

En individuel indsats, der henvender sig til voksne med angst og angstsymptomer. Indsatsområdet fokuserer på konkrete teknikker til at håndtere og overvinde angst, så angsten ikke begrænser livet og hverdagen.

Formålet er, at personen, med støtte fra en fagperson, får arbejdet med at mindske sine angstsymptomer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre relateret til angst.

Bekymring og Angst (voksen) er målrettet voksne fra 18 år.

Konfront IT

En individuel, målrettet og forebyggende trivselsindsats. Konfront IT indeholder seks skræddersyede forløb og en unik og digital screening, der lader dig finde ind til kerneproblematikkerne, så du bedre kan målrette trivselsindsatsen.

Efter screeningen vil du få en anbefaling til de forløb, der matcher de aktuelle problemområder.

Konfront IT er målrettet børn og unge i alderen 10-18 år.

MOD - mig, os og dig

En forebyggende gruppeindsats, der henvender sig til børn og unge i klasse- eller gruppefællesskaber. Indsatsområdet indeholder fire temaforløb, der tager fat på forskellige udfordringer såsom ængstelighed, uro eller lavt selvværd.

Forløbene fokuserer på at gøre eleverne opmærksomme på egne og andres styrker og udfordringer og på at give eleverne strategier til at håndtere de aktuelle udfordringer.

Formålet er at styrke fællesskabet ved at øge den mentale trivsel i klassen, og ved at gribe tidligt og forebyggende ind, så eventuelle mentale udfordringer ikke vokser sig større og bliver mere krævende.

MOD er målrettet børn og unge fra 10 år.

* Fra 1. februar er prisen på MOD 3000 DKK

Selvværdstræning

En individuel indsats, der henvender sig til børn med lavt selvværd. Indsatsområdet fokuserer på konkrete teknikker til at styrke selvværdet.

Formålet er, at barnet, med støtte fra en fagperson, arbejder med at mindske symptomer og adfærdsmønstre, der er relateret til lavt selvværd.

Selvværdstræning er målrettet børn i alderen 7-12.

Vredeshåndtering

En individuel indsats, der henvender sig til børn med vredesproblematikker. Indsatsområdet fokuserer på, hvordan man kan arbejde med at den adfærd, der er afledt af vrede, kan blive mere hensigtsmæssig.

Formålet er, at deltageren, med støtte fra en fagperson, arbejder med konkrete teknikker til at håndtere vrede.

Vredeshåndtering er målrettet børn fra 7 år.

YOGO

Forløbet består af guidede åndedræts-, bevægelses- og koncentrationsøvelser. Det er fysisk og mental bevægelse i ét, og det bidrager til elevernes trivsel og engagement og i sidste ende til bedre læring.

Med YOGO kan du tilbyde nogle kvalificerede pauser, der hjælper dine elever med:

  • at finde ro og dermed kunne bevare fokus.
  • at “mærke” sig selv.
  • at forebygge og styre stress

YOGO er et professionelt og testet produkt med virkelig gode tilbagemeldinger fra lærere, pædagoger og AKT.

Oplagt i kombination med andre områder.

URO

Dette forløb er udviklet sammen med specialist indenfor området, Martin Bredstrup.

Forløbet er til børn i indskolingen og mellemtrinnet, der har udfordringer med urolighed, impulsivitet og/eller uopmærksomhed.

Indsatsen udforsker gennem en screening hvilke udfordringer, der er mest fremtrædende og hjælper barnet med at håndtere dem. Derudover får du adgang til speciallavede forløb, der passer specifikt til barnets aktuelle udfordring.

URO er målrettet børn fra 7 år.

Under Overfladen

En individuel indsats, der henvender sig til unge med forskellige psykologiske og/eller sociale udfordringer.

Formålet er, at deltageren, med støtte fra fagpersonen, får arbejdet med at identificere sine personlige drømme og mål, og får afklaret i hvilken grad han/hun har behov for støtte.

Indsatsområdet Robusthed indeholder to forløb, der fokuserer på at fremme prosocial adfærd, mestringstillid og vedholdenhed.

Under Overfladen er målrettet unge.
Afklaring og Robusthed er målrettet unge og voksne.

VR-Startkit

Ønsker du Konfronts VR-filmbibliotek, skal du også have et VR-startkit.

Når du tilkøber Konfronts VR-startkit, får du udover hardware og VR-film også opsætning og integration med i prisen, så det er klar til brug, når du modtager kittet.

Med VR-startkit får du:

  • Adgang til vores store VR-filmbibliotek
  • Pico VR-briller
  • Samsung tablet
  • Opsætning og integration
  • Forsendelse

VR-abonnement

Til dig der tidligere har købt VR-Startkit og blot ønsker at forlænge eller forny abonnementet til film-biblioteket.

VR er et særdeles virksomt, digitalt værktøj, eksempelvis i forhold til eksponering og social træning.

Når du tilkøber VR får du, udover din grundpakke, adgang til 70 specialfremstillede 3D-film, der kan anvendes i relation til materialet på platformen, for eksempel i forhold til sansestimulering og low arousel.

Pris er pr. enhed. 

Kurser

Ønsker du og dine kolleger faglig opkvalificering i specifik teori eller temaer, der er relevante i jeres hverdag, tilbyder vi skræddersyede workshops eller oplæg med psykolog og ph.d i klinisk psykologi Daniel Bach Johnsen.

Daniel skræddersyer kurset efter aftale med jer og ud fra jeres behov, ønsker og rammer.

Kurser kan blandt andet omhandle, men er ikke begrænset til, temaer som:

  • skolefravær,
  • angstbehandling,
  • kognitiv adfærdsterapi.
  • mental trivsel
  • forebyggende arbejde
  • og meget mere.

Supervision

Konfront tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision til forskellige fagpersoner, der anvender kognitiv adfærdsterapeutiske metoder i deres arbejde.

Supervisionens overordnede formål er at sikre en kvalificeret udvikling af egne færdigheder og udøvelse af arbejdet med børn og unge.

Supervisionen er som oftest sagsrelateret og vil foregå over tid. Fokusområdet har fokus både på supervisantens eller gruppens udvikling og de specifikke sager, man arbejder med.

Virtuel onboarding og opfølgning

Vi anbefaler, at du tilkøber denne pakke, hvis du har købt VR-Startkit eller fornyet dit VR-abonnement, så du kommer godt fra start med at bruge VR. Eller hvis du bare trænger til en opfølgning eller genopfriskning af platformen. 

Vi tager udgangspunkt i dine behov, og der vil være en række gode råd, småhacks og anbefalinger til både det forberedende arbejde og til arbejdet med den, du skal hjælpe.

I prisen er inkluderet:

  • Vejledning i opsætning af platform
  • Introduktion til platform
  • Gennemgang af fagligt indhold
  • Tips og tricks