fbpx

Om Konfront

Vores vision er enkel

Vi vil bekæmpe mistrivsel.

Vi vil sikre, at de mange, der har brug for hjælp, får den nødvendige hjælp. 
Derfor er Konfronts vision ganske enkelt, at vi sammen med jer vil bekæmpe mistrivsel.

Det gør vi gennem vores mission, hvor vi udvikler og udbyder effektfulde digitale værktøjer og forløb, der styrker mental sundhed og opkvalificerer fagpersoner med relevant pædagogisk og psykologisk viden og evidensbaserede metoder. 

Vi vil være et obligatorisk værktøj de steder, hvor der arbejdes med trivsel. Fx som en del af alle skoler og institutioners ressourcekatalog, og det første man griber til, når der er tegn på mistrivsel.

Vi vil være en naturlig og integreret del af værktøjskassen, og vi vil klæde fagpersoner på til at reagere, handle og kunne gøre en forskel. 

Konfronts digitale trivsels- og undervisningsplatform er udviklet af fagpersoner til fagpersoner og samler specialpædagogiske indsatser og en bred vifte af værktøjer ét sted.

Fra trivselsskemaer til målrettede forløb, der veksler mellem samtale, skemaer og interaktive opgaver, som kan suppleres med virtual reality film.

Konfront samarbejder med et bredt udsnit af kommuner, skoler, bosteder og institutioner i hele landet. Vores brugere består derfor af mange forskellige fagpersoner som lærere, pædagoger, AKT-teams, inklusionsvejledere, kontaktpersoner, PPR m.m., der arbejder med børn, unge og voksne på både almen- og specialområdet. 

Vores Værdier

Ansvar

Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives.
Det ansvar kan vi slet ikke lade være med at tage del i.

Tillid

Vi møder hinanden og verden med tillid. For i tilliden bor der omsorg, respekt og rummelighed. 

Effekt

Vores høje kvalitet og faglighed er de vigtigste forudsætninger for, at vi opnår en effekt med vores løsning.

Konfront-team

Kerneteam

Studentermedhjælper og eksterne konsulenter

Emilio González Longoria

Digitaltdesign

Fatma Ali

Kommunikationsassistent

Fageksperter & videnspartnere

Daniel Bach Johnsen

Psykolog

Kristian Arendt
Kristian Bech Arendt

Psykolog

Martin Bredstrup

Psykolog og specialist inden for børneneuropsykologi

Trida Media

Virtual Reality Produktion

Bestyrelse

Christopher Moyell Juul

Partner & Bestyrelsesformand

Lotte Elleberg Møller

Partner & Bestyrelsesmedlem

Franciska Valstorp Corsten

Partner & Bestyrelsesmedlem

Bonna
Bonna Leerhøy

Bestyrelsesmedlem

Vores brugere

Sammen bekæmper vi mistrivslen flere steder rundt i Danmark.