Bedre trivsel.
Bedre fælleskab.

Konfront er en digital trivsel- og undervisningsplatform, der understøtter indsatser for at styrke trivslen blandt børn, unge og voksne.

Indholdet er baseret på evidens, skaber struktur og opkvalificerer fagpersonerne i deres arbejde, både i det forebyggende, foregribende og indgribende arbejde. 

Sådan hjælper Konfront

Vejleder til den rette indsats gennem et digitalt trivselsskema.

Sikrer høj faglighed og opkvalificerer fagpersonen​.

Styrker det tværfaglige samarbejde og inddrager familien.

Hvilken indsats har du brug for?

Konfronts materiale er opdelt i tre købsmoduler – COMPASS, BOOST og COPE.

Digitalt spørgeskema, der vejleder mod den rette indsats.
TRIN 1

Forebyggende materiale til den lette og moderate trivselsindsats.
TRIN 2

Målrettede forløb til det mere specifikke og komplekse trivselsarbejde.
TRIN 3

Specialpædagogiske indsatser og værktøjer samlet ét sted

Bruger du også meget tid på at “klippe-klistre”?
Det slipper du for med Konfront.

For vi har samlet alt det materiale, du som fagperson skal bruge, til at håndtere mistrivsel.

Med Konfront bliver det nemmere at arbejde med dem, der skal hjælpes. 

Hvad er Konfront?
Se filmen om Konfront og hvad vi brænder for, og de løsninger vi tilbyder.

Hvad siger brugerne til vores løsninger?

I filmen forklarer Morten, hvordan ham og hans kolleger arbejder systematisk med trivselsskeamer fra Compass.
Hør nærmere om, hvordan der arbejdes med materialet fra gruppetrivselsforløbet fra Boost på en specialskole.
Rikke fortæller om, hvordan materiale fra Cope understøtter hendes systematik i de samtaler, som hun har med børn på en almen folkeskole.
Laila arbejder regelmæssigt med materiale fra både Compass og Boost og fortæller om, hvordan det styrker forældresamarbejdet.