ikon_ej-baggrund

VR skal mindske angst og hjælpe beboere med udviklingshæmning og autisme med at mestre livet

Medarbejderne på døgninstitutionen Ahornparken er begyndt at bruge virtual reality-briller i arbejdet med beboerne. Ifølge socialpædagog på Ahornparken, Birgitte Knoth, tror medarbejderne på, at virtual reality (VR) potentielt kan hjælpe beboerne med at reducere angst, øge livsglæde og tryghed samt lære nye ting. De første erfaringer er allerede positive.

Virtual reality er en teknologi, der får hjernen til at tro, at man er til stede i det, man ser. Beboerne oplever dermed en utryg situation gennem VR i omgivelser, hvor de ikke føler sig udsatte.

Ahornparken har valgt at fokusere på virtual reality for at fremme den mentale sundhed hos deres beboere, der er voksne med udviklingshæmning og autisme. Beboerne på Ahornparken har behov for støtte, struktur og rammer for at trives, og her kan VR være en stor hjælp.

Inspiration til arbejdet

Konfronts platform skal give personalet inspiration til at arbejde med beboernes tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Personalet kan allerede nu mærke, at platformen giver et fælles sprog og en struktureret tilgang til deres samtaler med de beboere, der f.eks. har angstsymptomer.

Vores fagredaktør, Katrine Vrang Hauberg, fortæller om samarbejdet: ”Det er altid en fornøjelse at komme til Ahornparken. Der er en god stemning, når vi holder implementeringsworkshops. Medarbejderne er engagerede og stiller spørgsmål og prøver at finde nye måder at bruge platformen og VR-briller på. Jeg kan mærke, at der er en stærk vilje til at arbejde med at højne beboernes trivsel og give dem gode oplevelser.

LÆS OGSÅ om forløbene i “Bekymring og Angst”, som Ahornparken benytter

Forløb tilpasses den enkelte beboer

Birgitte fortæller desuden, at det er meget individuelt, hvad den enkelte har brug for. Når medarbejderne arbejder med Konfronts platform og VR, handler det derfor om at tilpasse de velfærdsteknologiske muligheder til beboernes behov:

Derfor arbejder vi med VR-brillerne med meget små skridt. Vi følger for eksempel nøje med i, hvad beboerne føler, sanser og oplever, når de har dem på. Vi sidder ved siden af dem og følger med på en iPad og taler om oplevelsen, så de er trygge,” uddyber Birgitte.

Her ses et eksempel på, hvordan en session med VR kan se ud.

Kan berolige beboerne

Birgitte tilføjer derudover: ”Hvis en beboer eksempelvis har angst, kan det berolige beboeren at se en film med brillerne på.” Dette skyldes, at VR-brillen, modsat TV og computer, kan aktivere sanseapparatet.

Velfærdsteknologiens muligheder betyder også, at beboerne både kan paraglide over de norske fjelde og flyve i helikopter over Horsens. De mange muligheder gør, at personalet kan tilpasse film og forløb efter den enkelte beboers særlige behov.

Beboerne lærer nye ting

Ahornparken håber, at de med Konfronts platform kan gøre det lettere for beboerne at lære nye ting samt mestre og opleve livet. Birgitte fortæller:

Brillerne giver beboerne mulighed for at prøve oplevelsen, før de skal gøre det i virkeligheden. F.eks. hvis man skal en tur til tandlægen eller lære at tage bussen.

Her er et eksempel på en bustræningsfilm fra Konfronts platform, hvor en passager sætter sig på sædet ved siden af. Dette er en situation, der for nogle er forbundet med angst og ubehag. Filmen er her i 2D, men med VR-brillen får man hele oplevelsen i 3D. Fagpersonen kan følge med på en tablet og spørge til følelser og fornemmelser undervejs. Efterfølgende kan fagpersonen og beboeren tale op oplevelsen sammen ud fra et fælles tredje.

LÆG OGSÅ: Bosted: Konfront løfter vores faglighed og hjælper beboerne til at blive mere selvhjulpne

Fordele ved at bruge VR

  • Eksponeringen for situationer, man er bange for, sker i trygge omgivelser med VR-briller, da VR-oplevelsen kan aktivere de samme følelser og sanser ved at opleve situationen virtuelt.
  • Situationerne kan trænes igen og igen, så man bliver bedre til at håndtere dem.
  • Gennem Konfronts VR-app kan fagpersonen følge med i VR-filmen på en skærm, hvilket giver et fælles omdrejningspunkt for samtalen.
  • Fagpersonen har kontrol over eksponeringen, og kan hurtigt stoppe den, hvis den bliver for overvældende.

Det kan du også bruge VR til

  • I arbejdet med vredesproblematikker kan VR skabe et rum uden konflikt, hvilket kan fremme den gode samtale.
  • Børn, unge og voksne med specielle behov, der er udfordret på deres forestillingsevne, kan få vist en situation fremfor at få den forklaret.
  • Børn med svær skolevægring, der har isoleret sig fra fællesskabet i klassen, kan med VR træne at befærde sig i klasseværelset igen.

Del nyhed

Facebook
LinkedIn