ikon_ej-baggrund

Bosted: Konfront løfter vores faglighed og hjælper beboerne til at blive mere selvhjulpne

bosted vangeleddet

Hvordan kan man arbejde med velfærdsteknologi på et bosted, så det forbedrer borgernes trivsel og udvikler deres færdigheder? Det kan du høre Thomas Krøner Reedtz, der er socialpædagog på bostedet Vangeleddet fortælle mere om i indlægget her. 

Vangeleddet er et socialt bosted med voksne beboere, der primært har autismespektrumforstyrrelser. Institutionen er med i Projekt Fremfærd, som er et samarbejde mellem kommuner og private aktører, der iværksætter og støtter projekter blandt andet velfærdsteknologier, der kan bidrage positivt til hverdagslivet for beboere i botilbud. Til dette projekt har Vangeleddet valgt at bruge Konfronts undervisningsplatform og VR-teknologi i arbejdet med servicelovens § 85, der omhandler blandt andet botræning og sociale kompetencer til mennesker med særlige behov.

Platform og VR-teknologi møder beboernes behov 

Vangeleddets mission at arbejde med velfærdsteknologi og både ledelsen og medarbejderne er opsøgende i forhold til velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælpe beboerne. En medarbejder på bostedet stødte på Konfront i en artikel i Welfarewech og kunne tydeligt se, hvordan Konfronts platform og VR-teknologi kunne imødekomme beboernes behov. 

Thomas kontaktede derfor Konfronts direktør, Anne Kristine Schwartzbach, som selv i næsten 15 år har arbejdet med børn med autismespektrumforstyrrelser. 

“Jeg tog kontakt til Anne, der selv har erfaring med vores målgruppe. Det var vigtigt for os, at der var forståelse for vores målgruppe allerede i første kontakt, så der kunne tales ind i, hvordan Konfront kunne imødekomme nogle af de behov, som vores beboere har. Anne kom ud og viste os produktet, og vi var alle meget enige om, både os og ledelsen, at det skulle være Konfront, vi skulle gå med.” 

LÆS OGSÅ: Sådan får du succes med at implementere velfærdsteknologi

Lige det, vi stod og manglede

Da Konfront fik kontakt til Vangeleddet, lå der allerede en projektbeskrivelse med VR-briller, som Vangeleddet havde udarbejdet året forinden. Bostedet havde stødt på en udfordring i at få overført idéen til konkrete forløb med beboerne, og der var Konfront, ifølge Thomas, lige det, Vangeleddet manglede: 

“Konfront kunne bidrage til pædagogikken og talte fuldstændig ind i de projektbeskrivelser, vi havde lavet året inden og var altså lige det, vi manglede, så vi kunne få vores projektidé til at blive en god pædagogisk indsats. Vi er et relativt nyt bosted og stadig ved at opbygge vores faglighed, og der passer Konfront rigtig godt ind, i forhold til den måde vi vil arbejde på.” 

Kommer i dybden med de mentale udfordringer 

En stor del af Vangeleddets pædagogik og indsatser har været praktisk orienteret, men nogle af de udfordringer, som beboerne har, som for eksempel at tage bussen eller at deltage i det sociale liv, har en bagvedliggende udfordring, fortæller Thomas og uddyber: 

“Konfront tilbyder et kognitivt perspektiv og bidrager til vores faglighed, så vi kan arbejde i dybden med de bagvedliggende udfordringer, som er knyttet til autismespektrumforstyrrelser. Vi kan derfor gå ind og arbejde kognitivt og arbejde med tanker, der for eksempel er knyttet til angst, bekymring eller selvværd for at imødekomme nogle af de udfordringer, beboerne har.” 

Læs også: Samarbejde giver arbejdsglæde: Sådan arbejder bosteder med velfærdsteknologi

Bidrager til øget selvstændighed hos beboerne 

Dertil tilføjer Thomas:  

“Vi tænker altid beboerne først, og som supplement til vores socialpædagogiske indsats, der altid vil handle om øget selvstændighed hos beboerne, og der går Konfront ind og bidrager til øget selvstændighed. “ 

Personalegruppen har fået ensrettet arbejdet og et fagligt løft 

Thomas og hans kolleger på Vangeleddet oplever at have fået et fagligt løft og et fælles sprog og indsats i at arbejde mere kognitivt: 

“Som personalegruppe har Konfront givet os en retning i måden at arbejde på og et fagligt løft, både i forhold til den teori som platformen tilbyder, men også med den struktur, der er i forløbene, altså både teoretisk, men også den måde opgaverne er bygget op på i modulerne.” 

Læs også: Prøvehandlinger hjælper bosteder med at indføre velfærdsteknologi  

Intuitiv platform og gennemarbejdet materiale 

Hos Vangeleddet har medarbejderne hurtigt lært platformen at kende og taget den nye arbejdsmetode til sig: 

“Vi valgte Konfront, fordi materialet er gennemarbejdet og platformen intuitivt. Der kan måske være nogle, som synes, det er stort at skulle arbejde digitalt, hvis man har været vant til at arbejde meget praktisk, men der er en intuition i platformen, der gør, at den er meget nem at have med at gøre, og man bliver taget i hånden af de forløb, som Konfront har lavet.” 

Vil du læse mere Konfronts platform, kan du klikke lige her.

Hør Thomas fortælle om, hvordan Konfront hjælper deres beboere.

Få et sneek peak af Konfronts platform

Hvis du er interesseret i at få et sneek peak på Konfronts digitale platformen, og se de forløb, vi tilbyder inden for behandling af fx angst og vredesproblematikker, kan du trykke lige her eller på knappen nedenunder.

Del nyhed

Facebook
LinkedIn