KP bruger Konfront på læreruddannelsen

Konfront bliver brugt i læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Længere nede kan læse mere om, hvordan de bruger Konfront, og hvilke erfaringer de har gjort sig.

Hvorfor begyndte I at bruge Konfront på KP?

Vi valgte at anvende Konfront på læreruddannelsen med to overordnede formål: For det første ville vi gerne undersøge, hvordan man kan bruge digital simulation i en læreruddannelsesdidaktik. Derudover havde vi også tanken om at studerende skulle have førstehåndserfaringer med et specialpædagogisk digitalt koncept, som anvendes på specialskoler og folkeskoler.

Hvordan anvender I det nu?

Vi anvender Konfront til at arbejde med børneperspektivet og undersøge komplekse fænomener såsom mobning ved hjælp af VR-simulationer. Her bliver VR-filmene fra Konfront et fælles tredje, hvor de studerende analyserer situationer med udgangspunkt i udvalgt teori og på baggrund af analysen formulerer relevante handleforslag.

Vi anvender den digitale platform til at træne de studerendes analytiske evner til at identificere koncepters teoretiske grundantagelser og blive bevidste om hvilke syn på børn, læring og vanskeligheder, et koncept bygger på.

Her har vi fokus på, at de studerende kan reflektere over potentialer og udfordringer forbundet med brug af værktøjet i lærerprofessionen.

Hvilken effekt kan du indtil videre se, at det giver de studerende?

Vi har gode erfaringer med at anvende Konfront som fagligt indhold, når vi på læreruddannelsen arbejder med professionalisering at kunne vurdere koncepterne i et almenpædagogisk og specialpædagogisk perspektiv.

Arbejdet med temaet ”koncepter” bliver mere håndgribeligt for de studerende, når de rent faktisk får mulighed for at afprøve konkrete aktiviteter og værktøjer end blot at læse om dem. I undervisningen kan vi se en bevægelse fra konkrete diskussioner såsom, hvordan man kan hjælpe et barn med højt skolefravær til en bredere diskussion om, hvorvidt man skal rette indsatserne mod den enkelte eller mod fællesskabet.

Det, vi har erfaret ved brug af VR-filmene i undervisningen, er, at den digitale simulation åbner op for at arbejde kreativt med magtrelationerne ml. voksen/barn og med mutiple-perspektiver; vi kan observere mobberen, være mobberen eller den mobbede. Dette har vist sig at have stor betydning for de studerende ift. at styrke empatiske kompetencer og være nysgerrig på, hvordan det er at være barn i skolen.

Forfatter