ikon_ej-baggrund

8 tankefælder og hvordan I takler dem

tankefælder

Vi kan alle genkende at have negative tanker, som ”jeg duer ikke til noget” eller ”alt er min skyld”. For de fleste af os er disse negative tanker kun forbigående, og vi kan hurtigt finde alternative og positive forklaringer til vores negative tanker.

Men for nogle mennesker kan det være svært at komme ud af ens negative automatiske tanker. Tankerne bliver fastlåst i det, vi kalder tankefælder.

Vi har samlet et udvalg af otte almindelige tankefælder, som bliver beskrevet nedenfor.

Øvelsen her er taget fra vores digitale trivselsforløb “Konfront IT”. Hvis du er nysgerrig på Konfront IT, eller hvordan man kan arbejde med at udfordre negative tankefælder kan du læse mere om det her.

Tankefælde 1: Alt eller intettankefælde alt eller intet

Når man tænker i absolutter eller ekstremer – og har svært ved at se eller acceptere, at ting kan have flere nuancer.

Eksempler på tanker:
“Får jeg under 10 på min eksamen, kommer jeg aldrig ind på studiet”
“Kommer jeg for sent, bliver jeg aldrig inviteret igen”.

Tankefælde 2: Overgeneraliseringtankefælde overgeneralisering

Erfaringer fra en hændelse generaliseres frem for at koble dem til det specifikke og konkrete.

Eksempler på tanker:
”Fik det dårligt, da jeg tog bussen, jeg får det dårligt i offentlig transport”
“En jeg kender, blev bidt af en hund, derfor er alle hunde farlige”.

Tankefælde 3: Negativt tunnelsyn/mentalt filtertankefælde negativ filtre

Når man automatisk tolker oplevelser som negative og glemmer det positive.

Eksempler på tanker:
“Det har været en dårlig dag, en dårlig uge, en dårlig måned!”
“Jeg skal til fest, men det bliver sikkert kedeligt”

Tankefælde 4: Overdriver eller forklejnertankefælde overdriver

Man overvurderer hændelser og tillægger dem stor negativ betydning. Positive hændelser tales ned og tillægges lille eller ingen betydning.

Eksempler på tanker:
”Oplægget gik dårligt, og alle kommer til at huske det for altid”
“Jeg klarede opgaven, men det var der også flere andre, der gjorde”

Tankefælde 5: Katastrofetænkningtankefælde katastrofetænkning

Man forudser det værst tænkelige udfald ved at tilpasse betydning af en begivenhed til vores negative forventninger

Eksempler på tanker:
“Jeg skal rejse med fly – det kommer til at styrte”
“Jeg venter svar fra lægen – det er helt sikkert en alvorlig sygdom.”

Tankefælde 6: Selvbebrejdelser (Internalisere)tankefælde selvbebrejdelse

Man bebrejder sig selv for negative hændelser, der sker for en selv eller omverdenen. Hændelserne skyldes ting man skulle have gjort eller ikke have gjort.

Eksempler på tanker:
”Jeg er ikke dygtig nok, det er min skyld at det ikke lykkes”
”Mit hold tabte, og det er kun min skyld”.

Tankefælde 7: At bebrejde andre (Eksternalisere)tankefælde_at_bebrejde_andre

Man tager ikke selv ansvaret, men placerer skyld hos andre. At bebrejde andre kan virke beskyttende for ens eget selvværd, men gøre det svært i relationen til andre.

Eksempler på tanker:
”Hun gør alting forkert, måske for at irritere mig. Det pisser mig af!”
”Hvis han ikke havde sagt dét, så havde jobbet måske været mit. Idiot!”

Tankefælde 8: Tankelæsningtankefælde tankelæsning

Man tror, man ved, hvad andre tænker uden at have nogle beviser for det. Ofte tillægger man andres tanker negativ betydning.
Eksempler på tanker:
”Hun tænker sikkert at jeg er klam og ulækker.”
”Mine klassekammerater tænker, at jeg er dum.”

 

Kom fri fra tankefælderne

Øvelsen her er taget fra vores digitale trivselsforløb “Konfront IT”. Hvis du er nysgerrig på Konfront IT, eller hvordan man kan arbejde med at udfordre negative tankefælder kan du læse mere om det her.

Sneak peek af Konfronts platform

Hvis du er interesseret i at få et sneek peak på Konfronts digitale platformen, og se de forløb, vi tilbyder inden for behandling af fx angst og vredesproblematikker, kan du trykke lige her eller på knappen nedenunder.

Del nyhed

Facebook
LinkedIn