ikon_ej-baggrund

Konfront hjælper kriminalitetstruede unge

kriminalitetstruede unge

Igennem et offentlig-privat samarbejde (OPI-samarbejde) med Københavns Kommune og NEXUS har Konfront udviklet og afprøvet en metode hen over halvandet år, som skal hjælpe kriminalitetstruede unge, der balancerer på den yderste kant af loven.

Det har givet nogle helt fantastiske resultater, som du kan høre mere om i filmen nedenunder.

LÆS OGSÅ: Digital platform bygger bro til udsatte unge i WelfareTech

Hos døgninstitutionen Nexus har man gode erfaringer med at arbejde med virtual reality i forbindelse med vredesproblematikker, prosocial adfærd og mødet med ordensmagten.

De unge beboere på Nexus er kriminalitetstruede, og ved at anvende VR kan personalet skabe et rum, hvor der ikke er konflikt, fortæller leder af Nexus, Bo Løfberg:

“Nogle af vores unge, som af nogle vil blive betegnet som hardcore, pludselig sidder og holder i hånd, når de får sådan en VR-brille på. Og det er dér, man bliver opmærksom på, at det her kan noget, for det ville de aldrig have gjort, hvis ikke de var blevet sat i denne situation. Samtidig kan vi skabe et rum, hvor vi ikke er i konflikt, men kan sidde helt stille og roligt og tale ind i nogle ting, som den unge selv bemærker og bliver opmærksom på.”

Helt konkret fik blev der i samarbejdet også udviklet forløbet “Robusthed”, der indeholder samtalefaciliterende værktøjer og virtual reality-film.

“Robusthed” fokuserer på at fremme prosocial adfærd, mestringstillid og vedholdenhed.

Gennem samtalefaciliterende film og øvelser bliver deltageren guidet til at identificere sine personlige drømme og mål, og få afklaret i hvilken grad han/hun har behov for støtte.

Det vigtigste element i alle forløb af indsatsområdet er, at deltageren oplever at være inddraget, engageret og ansvarlig for sin egen udvikling.

Derudover har platformen givet personalet på Nexus et nyt og struktureret værktøj i forhold til at kommunikere med de unge.

Hvad er Nexus?

Nexus er et anbringelsessted og midlertidigt hjem for sårbare og kriminalitetstruede unge med udadreagerende adfærd. En af hovedopgaverne for Nexus er at vise de unge en anden retning end kriminaliteten.

Del nyhed

Facebook
LinkedIn