fbpx
Robusthed

Robusthed

Forløbene “Under Overfladen” og “Afklaring og Robusthed” indsatsområdet Robusthed fokuserer på at fremme prosocial adfærd, mestringstillid og vedholdenhed. Gennem samtalefaciliterende film og øvelser bliver deltageren guidet til at identificere sine personlige drømme og mål, og får afklaret i hvilken grad han/hun har behov for støtte. Det vigtigste element i alle forløb i dette indsatsområde er, at deltageren oplever at være inddraget, engageret og ansvarlig for sin egen udvikling. 

Hør om OPI-samarbejdet med Københavns Kommune, og hvordan Under Overfladen hjælper NEXUS’ kriminalitetstruede unge i videoen her.

Under indsatsområdet Robusthed findes disse forløb:

Under Overfladen er et forløb, der kan bruges med unge, som kan have forskellige psykosociale vanskeligheder, unge, der er anbragt udenfor hjemmet, unge med misbrugsproblemer eller kriminalitetstruede unge.

Afklaring & Robusthed er et forløb, som er rettet mod unge og voksne, der har brug for støtte i forhold til afklaring af deres situation og handlemuligheder og til at komme videre med job eller i gang med en uddannelse.

   • Til unge: Under Overfladen
   • Til unge og voksne: Afklaring og Robusthed
   • Korte forløb med temaerne:
    • Motivation og Styrker
    • Forandring
    • Den kognitive diamant – “Isbjerget”
    • Grundfølelser
    • Tanker
    • Hjernen
    • Kommunikation
    • Relationer
    • Afklaring

De centrale grundmetoder der anvendes i indsatsområdet er: 

   • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant  
   • Motivation og målsætning 
   • Eksponering – her indgår Virtual Reality som et eksponeringselement 
   • Social træning  
   • SMART-modellen 
   • Styrkespotting 
   • Assertiv kommunikation 
   • BUSS-modellen 
   • SKUB-strategier 
   • Selvberoligelse  

Forløbene under indsatsområdet Robusthed er udviklet af Mia Alfred Andersen, som er uddannet socialrådgiver. Inden Mia blev selvstændig for 8 år siden, har hun arbejdet i Kriminalforsorgen samt indenfor misbrugsbehandling. Udover socialrådgiveruddannelsen har Mia en 1-årig uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi samt kortere kurser i metakognitiv terapi og mindfulness.

Forløbet under indsatsområdet Robusthed er baseret på teorier om kognitiv adfærdsterapi, forandringspsykologi, positiv psykologi og metakognitiv terapi.  

   • Arendt, M. Rosenberg, N.K. (2012) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag 

   • Collins-Donnelly, K. (2015) Stop Selvværdstyven – en guide til et godt selvværd for unge. Dansk Psykologisk forlag. 

   • Dressler, M. 0g Obel, C, (2017) Vredeshåndtering for unge – forstå og håndter følelserne i fællesskab. Forlaget Frydenlund

   • Hesse, M Jourdan, M. 2004. Forandringscirklen – Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? Stof nr. 3.

   • Høgsted, R Petersen, A.S.M.( 1998) Assertiv kommunikation i teori og praksis. Danmarks Forvaltningshøjskole.

   • Kåver, A, & Nilsonne, Å (2002) Grundbog i dialektisk adfærdsterapi – teori, strategi og teknik, Dansk udgave Psykologisk Forlag 1. udgave, 1. oplag 2004

   • Schultz Jørgensen, P. (2017) Robuste børn – giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv. Kristeligt Dagblad.

   • Seligmann, M. Peterson, C. (2004) Character Strengths and Virtues – a handbook and classificationOxford University Press. 

   • Stallard, P. (2006) Gode tanker – gode følelser. Kognitiv Adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag. 

   • Stallard, P (2007) Vejledning til Gode tanker – gode følelser. Kognitiv Adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag. *

   • Wells, A, Fischer, P. (2011) Metakognitiv terapi – en innføring. Gyldendal Akademisk (Norge).  

 

Inspiration til øvelser er desuden hentet på disse sider: 

Udover titlerne, som er nævnt i litteraturlisten, kan anbefales: 

   • De vrede børn og unge – Når voldsom vrede ikke bare er et spørgsmål om anderledes hjerner. af Maria Dressler, Camilla Obel og Kasper Mikladal (alle medarbejdere i projekt Diamantforløbene, Pædagogisk Udviklingscenter – Rødovre Kommune) Oprindeligt udgivet i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 52. årgang, 5/6 December 2015 men kan downloades her: http://ssp-samraadet.dk/media/1292/16-diamantforloebet-draft-naar-vrede-ikke-bare-er-et-spoergsmaal-om-anderledes-hjerner.pdf

   • Fem gange mere kærlighed. Forskning og praktiske råd om et velfungerende familieliv.af Martin Forster, Dansk Psykologisk Forlag

   • Vredeshåndtering for unge – forstå og håndter følelserne i fællesskab. af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund 2017

   • Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndter følelserne i fællesskab. af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund 2016

   • Mig og min (særlige) rygsæk, Maria Højer Nannestad, udgivet af Lev Uden Vold, 2019. Bogen er rettet til børn, der lever med vold i familien, men indeholder mange øvelser som deltageren kan bruge selv, når Konfront-forløbet afsluttes. Bogen kan downloades som PDF her:https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/mig-og-min-saerlige-rygsaek/

   • Far er vred.af Frej Prahl. Kristeligt Dagblads Forlag 2019. Bogen er skrevet til forældre, der selv oplever vrede og magtesløshed. Bogen angiber den skamfulde følelse, der ofte er fobundet med vrede, og giver hermed den voksne lov til at være vred. Men på en ansvarsfuld måde, hvor den voksne bavarer overblikket. 

   • adhd.dk/materialer/ – diverse materialer udgivet eller anbefalet af ADHD-foreningen. Her kan der være mange gode ideer at hente til håndteringsstrategier, både til deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med vredeshåndteringsproblematikker eller lavt selvværd.  

Måske vil du også kunne lide:

YOGO

Konfront IT

URO