fbpx
ikon_ej-baggrund

Christina ser rigtig gode resultater hos elever med skolefravær

Christina_blogbanner

Christina Gransgaard er trivselskoordinator på Skolen på Finlandsvej i Skanderborg Kommune. Hun bruger Konfront som et fast element i sit trivselsarbejde, og det hjælper hende til at målrette indsatsen specifikt til den enkelte elev. Det er der behov for, og det har hun succes med. “Mistrivselsproblematikker er meget individuelle og kræver derfor meget målrettede indsatser.“, siger hun.

I dette indlæg fortæller Christina, hvordan hun bruger Konfront og om et par af sine elever, som hun ser rigtig store fremskridt hos.

Skolen på Finlandsvej er et specialtilbud for elever mellem 7. og 10. klasse med forskellige udfordringer. Eleverne, Christina har, er alle normaltbegavede, men har forskellige vanskeligheder, der gør det svært for dem at være en del af en almindelig folkeskoleklasse. Nogle har angstproblematikker, andre har sociale vanskeligheder, nogle kommer måske med en uopdaget autisme- eller ADHD-diagnose – udfordringerne er vidt forskellige og varierer i omfang.

Fælles for eleverne er dog, at når de kommer til Christina, mistrives de i sådan en grad og har så massivt skolefravær, at de er nået til et punkt, hvor deres almindelige skole ikke længere kan hjælpe dem.

Christina bruger screeningen for at få en retning for indsatsbehovet

En af Christinas elever hedder Ellen. Da hun blev visiteret til skolen, havde hun ikke været i skole i meget lang tid.

“Ellen er en pige, der gerne vil arbejde med tingene, men som har mange bekymringer. Da vi modtog Ellen, blev hun beskrevet som en pige, der var vellidt, smilende og kunne mere end hun selv troede. Ellen og familiens oplevelse var, at hun ofte ydede over evne, når hun var i skolen, hvorefter hun brød sammen, når hun kom hjem i trygge omgivelser.”

Når de unge gør alt, hvad de kan for at være ligesom de andre, kan det være vanskeligt at få et ordentligt billede af deres udfordringer.

Derfor anvender Christina altid screeningen fra Konfront IT, når hun modtager en ny elev.

”Screeningen er helt uundværlig, fordi den giver mig en indikation på, hvilke udfordringer, der er mest presserende at tage fat på lige nu. De kan være udfordret med både angst, depression og skolefravær, men hvad er vigtigst at tage fat på lige nu?”, siger hun. 

Samtidig fortæller Christina også, at det ikke er altid, at eleverne er klar til at arbejde konkret med et forløb om deres problemområder til at starte med.

“Nogle gange er de måske utrygge ved bare at møde mig, og der er det nemmere at give dem nogle succeser med det fagfaglige i stedet. Men når vi så har lært hinanden lidt at kende, kan jeg begynde at stille nogle spørgsmål ud fra de svar, de har givet i screeningen.”

Reducer skolefravær hos dine elever: Gratis webinar med skolefraværsforsker 24/1-23

Fagperson, forældre og elev udfylder screeningen

Christina fortæller, at der kan være udfordringer, som kan være svære for lærere og andre fagpersoner at få øje på, når eleven indgår i en almindelig klassesammenhæng, men som bliver synlige, når eleven selv udfylder screeningen.

Derfor beder hun altid elevens lærer fra den tidligere skole om at udfylde screeningen. Og så beder hun forældrene og eleven selv om at udfylde den, så hun kan sammenholde svarene fra de tre screeninger.

Det giver hende et godt indblik i de nuanceforskelle, der kan være mellem elevens egen opfattelse af sine udfordringer og lærerne og forældrenes opfattelse.

Billedet herunder viser resultaterne fra den indledende screening, som Christina bad Ellen, hendes forældre og hendes tidligere lærer om at udfylde.

Screening1

Bekymring og Angst-forløbet giver eleverne en erkendelse og forståelse af deres udfordringer

Christina bruger forløbet Bekymring og Angst til mange af sine elever med massivt skolefravær.

Jeg er meget begejstret for Bekymring og Angst-forløbet til elever med massiv skolefravær, for det er ofte angst og bekymring, der gør det svært for dem at komme i skole. Det gør en stor forskel, at materialet er så konkret og overførbart. Eleverne får en stor indsigt i egne udfordringer, hvilket gør, at de tør begynde at arbejde med det, som er svært.”

En anden af Christinas elever havde ikke været i skole i flere år, da Christina fik ham som elev. Nu er han oppe på 7 timers undervisning i skolen. Noget af det, der har hjulpet ham, er, at han har fået en forståelse af sine egne udfordringer.

Eleverne er så udfordrede efter længerevarende skolefravær, at de ikke længere kan give udtryk for, hvad det er, der er svært. For dem er alt, der omhandler skole, synonym med utryghed, nederlag og frygt.

“Det her med at arbejde konkret med Konfronts forløb om bekymring og angst har betydet vildt meget, fordi det har givet ham en erkendelse af, hvor det er, det er svært. Det har løsnet op for nogle ting, som jeg aldrig havde fundet frem til, hvis vi bare have haft en samtale. Han har fået en forståelse af, hvorfor han tænker og føler, som han gør”, siger Christina.

Og det samme gør sig gældende for Ellen, som også har arbejdet med Bekymring og Angst, og som efterfølgende skal i gang med Selvværdstræning.

“Det har været mega interessant at arbejde med hende, for hun har bare rykket sig helt vildt. Hos os er hun nu kommet til et sted, hvor hun tør at sige fra, når kravene bliver for store, eller hvis det er en dårlig morgen og hun kommer ked af det i skole, kan vi tage en snak om, hvad det er, der er svært, og hvordan vi kan tage højde for det i undervisningen.”

Bekymring og Angst-forløbet og de andre forløb på platformen er alle bygget op, så eleven først får en forståelse for, hvorfor de tænker, føler og reagerer, som de gør og bagefter kommer til at arbejde med strategier til at håndtere udfordringerne.

Billedet herunder viser resultaterne fra den indledende screening af Ellen sammenholdt med resultaterne fra en screening, der er lavet efter, at Christina og Ellen har arbejdet med hendes udfordringer.

Konfront fungerer som fælles tredje og gør det nemmere for eleverne at tale om deres udfordringer

Selvom erkendelsen og forståelsen af deres udfordringer er noget af det, der virkelig rykker for eleverne, oplever Christina også, at det kan være svært for eleverne i det hele taget at tale så direkte om deres problemområder. Og der er det en stor fordel, at Konfront fungerer som fælles tredje.

“Der, hvor jeg synes, at Konfront fungerer vildt godt, er ved at være et fælles tredje. Altså det er ikke mig, der sidder og stiller spørgsmålene. De skal ikke kigge mig i øjnene. Det, at vi fokuserer på et fælles tredje, bløder op for situationen og gør det nemmere for eleven at være i. Og så kan vi også give Konfront skylden, hvis nogle af spørgsmålene er svære for eleven. Så kan vi sige ‘nå, det er da også lidt underligt formuleret, hva’?”, fortæller Christina.

Tydelig progression i forløbene giver eleven en oplevelse af succes

Samtidig bruger Christina screeningen og forløbene som en måde at dokumentere og holde øje med fremskridtene på. Det gør arbejdet meget målbart og konkret, og det tydeliggør også progressionen overfor eleverne.

“Vi kan gå tilbage og kigge på de moduler, vi har lavet og sige ‘jamen kan du huske den første gang? Der var faktisk noget af det her, som du syntes var rigtig svært, hvor er du egentlig henne i dag?’. På den måde har vi hele tiden noget fakta, som vi kan gå tilbage og kigge på. Og det giver også eleverne en oplevelse af succes.”, forklarer Christina.

Platformen sikrer høj faglighed og dokumentation

Desuden er materialet på platformen og funktionerne derinde med til at holde styr på progressionen i arbejdet med de enkelte elever.

”For mig personligt betyder det, at jeg kan holde styr på, hvordan det går med den enkelte. Når jeg kører det samme forløb til mange forskellige elever, kan det nogle gange godt være svært at huske præcis, hvordan arbejdet forløb sidste gang, og der er det rigtig godt at kunne gå tilbage og kigge på svarene.”

Og samtidig er materialet med til hele tiden at sikre et fagligt højt niveau.

”Det er helt sikkert med til at højne min faglighed. Selvom jeg kender teorien og metoderne, er opbygningen i forløbene hele tiden med til at sikre, at jeg nu også husker det hele og kommer hele vejen rundt.

Vil du have værktøjer til at reducere skolefravær? Så kom med til webinar 24/1!

Det er skolefraværsforker og faglig chef i Konfront, Daniel Bach Johnsen, der er oplægsholder. Han vil blandt andet give konkrete råd til at lægge en handlingplan til at hjælpe en elev godt tilbage i skolen.

Del nyhed

Del på facebook
Facebook
Del på linkedin
LinkedIn