fbpx
Vredeshåndtering

Vredeshåndtering

Indsatsområdet Vredeshåndtering fokuserer på, hvordan man kan arbejde med at den adfærd, der er afledt af vrede, kan blive mere hensigtsmæssig. Formålet er, at deltageren, med støtte fra en fagperson, arbejder med konkrete teknikker til at håndtere vrede. 

De centrale grundmetoder der anvendes i indsatsområdet er: 

   • Psykoedukation om angst  
   • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant  
   • Målsætning og belønning  
   • Kognitiv omstrukturering  
   • Eksponering – her indgår Virtual Reality som et eksponeringselement  
   • Problemløsning  
   • Social færdighedstræning 
   • Selvberoligelse  

Under indsatsområdet Vredeshåndtering tilbyder Konfront på nuværende tidspunkt følgende forløb:

   • Børn: Forløb målrettet børn med vredesproblematikker i alderen 7-12 år. 
   • Tema: Korte forløb om vredeshåndtering målrettet børn, unge og voksne med emner som:
    • Vrede
    • Problemløsning
    • Selvberoligelse
    • Adfærdsændring

Forløbet under indsatsområdet Vredeshåndtering er udviklet af Christina Magni Kjerholt. Christina er autoriseret psykolog, uddannet cand.psych ved Aarhus Universitet og har egen praksis. Christina er desuden certificeret PMTO-terapeut og underviser.  PMTO er en evidensbaseret behandlingsmetode, som kan bruges i familier med børn og unge som udviser udadreagerende problemadfærd. Christina er erfaren metodeudvikler inden for kognitiv adfærdsterapi til børn og unge og er medforfatter til flere udgivelser. 

Forløbene under indsatsområdet Vredeshåndtering er baseret på den evidensbaserede metode Kognitiv Adfærdsterapi (KAT). Herudover har Christina anvendt sin viden fra og erfaring med trivsels- og behandlingsprogrammer såsom PMTO-familiebehandling, trivselsprogrammet Mind My Mind og skolevægringsprogrammet Back2School. 

   • Arendt, M. Rosenberg, N.K. (2012) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling.Hans Reitzels Forlag 
   • Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., & Ogden, T. (2015). Children with conduct problems and co-occurring ADHD: Behavioral improvements following Parent Management Training. Child & Family Behavior Therapy 37, 1–19. DOI: 10.1080/07317107.2015.1000227.
   • Chorpita, B. F. & Weisz, J.R, (2009). MATCH-ADTC: Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma, or Conduct Problems, 1. udgave, 1. oplag. PractiseWise. 
   • Kazdin, A.E. (2005). Parent Management Training. Treatment for Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and Adolescents. Oxford University Press.
   • Lochman, J.E., Lenhart, L.A., & Wells, K. C. (2008) Coping Power: Parent Group Program: Facilitator Guide.
   • Coping Power Program fra Oxford University Press
   • Håndter dit barns vrede på Sensitiv.dk
   • Øvelser til børn og unge på Levudenvold.dk
Udover titlerne som er nævnt i litteraturlisten, kan anbefales:
   • De vrede børn og unge – Når voldsom vrede ikke bare er et spørgsmål om anderledes hjerner af Maria Dressler, Camilla Obel og Kasper Mikladal (alle medarbejdere i projekt Diamantforløbene, Pædagogisk Udviklingscenter – Rødovre Kommune) Oprindeligt udgivet i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 52. årgang, 5/6 December 2015, men kan downloades her
   • Fem gange mere kærlighed. Forskning og praktiske råd om et velfungerende familieliv af Martin Forster, Dansk Psykologisk Forlag.
   • Vredeshåndtering for unge – forstå og håndter følelserne i fællesskab (2017)  af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund.
   • Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndter følelserne i fællesskab (2016) af Maria Dressler 0g Camilla Obel, Forlaget Frydenlund.
   • Mig og min (særlige) rygsæk (2019) Maria Højer Nannestad, udgivet af Lev Uden Vold. Bogen er rettet til børn, der lever med vold i familien, men indeholder mange øvelser som deltageren kan bruge selv, når Konfront-forløbet afsluttes. Bogen kan downloades som PDF her.
   • Far er vred (2019) af Frej Prahl. Kristeligt Dagblads Forlag. Bogen er skrevet til forældre, der selv oplever vrede og magtesløshed. Bogen angriber den skamfulde følelse, der ofte er forbundet med vrede, og giver hermed den voksne lov til at være vred. Men på en ansvarsfuld måde, hvor den voksne bevarer overblikket. 
   • adhd.dk/materialer/ – diverse materialer udgivet eller anbefalet af ADHD-foreningen. Her kan der være mange gode ideer at hente til håndteringsstrategier, både til deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med vredeshåndteringsproblematikker eller lavt selvværd.