VISION

KONFRONT
VISION

Konfront tænker helt nyt, når det handler om den forebyggende indsats i forhold til mennesker med mentale udfordringer.

Hos os betragter vi teknologien som et afgørende og tidssvarende hjælpemiddel og et vigtigt redskab i arbejdet med at øge og forbedre den mentale sundhed.

Derfor har vi skabt en digital platform, hvor allerede eksisterende teori med en stærk faglig evidens – nemlig den kognitive adfærdsterapi – kombineres med Virtual Reality.

HVORFOR?

Konfront betragter teknologien som et hjælpemiddel og et vigtigt redskab i fremtidens intervention i forhold til psykiske udfordringer.

Særligt med de kommende generationer, hvor teknologi er en uundværlig del af deres hverdag. Vi er nødt til at tænke anderledes, hvis vi fortsat skal kunne lave en effektiv indsats og øge den mentale trivsel.

HVORDAN?

Gennem en online platform har Konfront udviklet et helt nyt værktøj til fagprofesionelle, der arbejder med personer, med psykiske udfordringer.

Platformen indeholder digitale forløb, som i relation til klienten, gennemføres og arbejdes med via en computer. Forløbene er opbygget på baggrund i allerede veldokumenteret systemer fx den kognitive adfærds metode. Det nye ved Konfronts metode er, at der i forløbene også indgår eksponering via virtual reality.