fbpx
mental trivsel

Stressreduktion og Selvberoligelse

Indsatsområdet Stressreduktion og Selvberoligelse fokuserer på hvordan man kan berolige sig selv og sænke alarmberedskabet. Formålet er at deltageren, med støtte fra en fagperson, arbejder med konkrete teknikker til at sænke stressniveauet og til at håndtere tankemylder og uro med selvomsorg.  

De centrale grundmetoder der anvendes i indsatsområdet er: 

   • Vejrtræknings- og afspændingsøvelser 
   • Opmærksomhedsøvelser 
   • Kropsscanning 
   • Mindfulness-meditation 
   • Simple yoga-øvelser 
   • Metakognitiv terapi 
   • Eksponering, mens man øver mindfulness – her indgår Virtual Reality som en del af eksponeringsterapien 

Under indsatsområdet Stressreduktion og Selvberoligelse tilbyder Konfront på nuværende tidspunkt et enkelt forløb: 

   • Ro og stresshåndtering med Mindfulness  


Målgruppen er børn og unge med angst og højt alarmberedskab i alderen 8-16 år 
 

Forløbet under indsatsområdet Stressreduktion og selvberoligelse er udviklet af Mathilde Harder, uddannet i Kognitiv Semiotik. Mathilde er både personligt og professionelt interesseret i meditation og mindfulness og hvordan disse kan være med til at styrke menneskets mentale sundhed og har deltaget på et Vipassana kursus samt et MBSR-kursus udbudt af Aarhus Universitet (Mindfulness Baseret Stressreduktion). 

Forløbene under indsatsområdet Stressreduktion og Selvberoligelse er baseret på teori fra det evidensbaserede program Mindfulness Baseret Stress Reduktion, og inddrager metoder og teori fra Metakognitiv Terapi samt Eksponeringsterapi.  

   • Burlan Sørensen, Linda (2019) Stressbehandling med Metakognitiv Terapi – En håndbog for terapeuter. 1. udgave, 1.oplag, Udgivet af Neokognitivt Institut hos SPiTZEN Publish. 

   • Fjorback, Lone Overby (2011) Mindfulness 1. udgave, 3. oplag 2012, Psykiatrifondens Forlag.  

   • Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U. (2011) (Framework) How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Neural Perspective 

   • Leoni, Sabrina Justesen (2012) Mindfulness for børn og unge. Teori og praktiske øvelser. 1.udgave, 1. oplag 2012, Dansk Psykologisk Forlag A/S 

   • Gromala, D., Tong, X., Choo, A., Karamnejad, M., & Shaw, C. D. (2015) The Virtual Meditative Walk: Virtual Reality Therapy for Chronic Pain Management 

   • Greenland, Susan Kaiser (2016) Mindful Games: sharing mindfulness and meditation with children, teens and families. 1st edition. Shambhala Publications Inc. Boulder, Colorado, USA. 

   • Graugaard, Gitte Winter & Hæk, Stine (2018) Monstermanualen – til børn med mange bekymringer 1. udgave, 1. oplag 2018, Room for Reflection 

   • Navarro-Haro, M. V., López-Del-Hoyo, Y., Campos, D., Linehan, M. M., Hoffman, H. G., García-Palacios, A., Modrego-Alarcón, M., Borao, L., & García-Campayo, J. (2017). Meditation experts try Virtual Reality Mindfulness: A pilot study evaluation of the feasibility and acceptability of Virtual Reality to facilitate mindfulness practice in people attending a Mindfulness conference. PloS one, 12(11), e0187777. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187777

   • Navarro-Haro, M. V., Modrego-Alarcón, M., Hoffman, H. G., López-Montoyo, A., Navarro-Gil, M., Montero-Marin, J., … & García-Campayo, J. (2019) Evaluation of a Mindfulness-Based Intervention With and Without Virtual Reality Dialectical Behavior Therapy® Mindfulness Skills Training for the Treatment  of Generalized Anxiety Disorder in Primary Care: A Pilot Study 

   • Piet, Jacob (2010) Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi, Psykolog Nyt 9, s. 8 – 13 

   • Piet, Jacob: Mindfulness i Psykologibogen d. 13.03.2020: https://www.psykologbogen.dk/viden/psykologens-arbejdsmetoder/  

   • Prehn, Anette (2015) Hjernesmarte børn – Styrk dit barns hjerne for livet (og bliv selv klogere) 1. udgave 4. oplag 2017, Peoples Press 

   • Rasmussen, Lea Mette & Erritzøe, Christine (2019) RO – Mindfulness for børn og unge 1.udgave 1. oplag 2019, Aronsen k forlag 

Udover titlerne, som er nævnt i litteraturlisten, kan anbefales: 

   • Monstermanualen – til børn med mange bekymringer af Stine Hæk og Gitte Winther Graugaard (2018) Room for Reflection.

   • Tankernes Hus af Poul Lundgaard Bak. Forlaget Klim 2017

   • Diverse materialer på ADHD-foreningens hjemmeside. Selvom man ikke har en opmærksomhedsforstyrrelse, kan der være mange gode ideer til håndteringsstrategier at hente her, både for deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med selvværdsproblematikker: adhd.dk/materialer/