fbpx
selvværdstræning

Selvværdstræning

Indsatsområdet Selvværdstræning fokuserer på konkrete teknikker til at styrke selvværdet. Formålet er, at deltageren, med støtte fra en fagperson, arbejder med at mindske symptomer og adfærdsmønstre, der er relateret til lavt selvværd. 

De centrale grundmetoder der anvendes i indsatsområdet er:
   • Psykoedukation om selvværd
   • Den kognitive grundmodel/den kognitive diamant 
   • Kognitiv omstrukturering
   • Opmærksomhedsrefokusering 
   • Eksponering – her indgår Virtual Reality som et eksponeringselement 
   • Selvberoligelse
   • Styrkespotting

Under indsatsområdet Selvværdstræning tilbyder Konfront følgende forløb:

   • Børn: Forløb målrettet børn med lavt selvværd i alderen 7-12 år.  
Forløbet under indsatsområdet Selvværdstræning er udviklet af Katrine Vrang Hauberg. Katrine er uddannet lærer, og har ved siden af lærerarbejdet udviklet digitale undervisningsmaterialer for nogle af de førende forlag og e-læringsportaler. Katrine har især arbejdet med børn og unge med psykosociale vanskeligheder, er frivillig i ADHD-foreningen og har en 1-årig uddannelse i metakognitiv terapi.  

Forløbet under indsatsområdet Selvværdstræning er baseret på teorier om kognitiv adfærdsterapi, forandringspsykologi, positiv psykologi og metakognitiv terapi.

   • Arendt, M. & Rosenberg, N.K. (2012) Kognitiv Terapi – nyeste udvikling. Hans Reitzels Forlag.
   • Collins-Donnelly, K. (2015) Stop Selvværdstyven – en guide til et godt selvværd for unge. Dansk Psykologisk Forlag.  
   • Esbjørn, B.H., Normann, N & Reinholdt-Dunne, M.L. (2016) Metakognitiv terapi til børn med angst. Akademisk Forlag. 
   • Hesse, M & Jourdan, M. 2004. Forandringscirklen – Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? Stof nr. 3. 
   • Høgsted, R & Petersen, A.S.M. (1998) Assertiv kommunikation i teori og praksis. Danmarks Forvaltningshøjskole. 
   • Mruk, C.J. (2019) Feeling good by doing good – a guide to authentic self-esteem and well-being. Oxford University Press.
   • Schultz Jørgensen, P. (2017) Robuste børn – giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv. Kristeligt Dagblad.
   • Seligmann, M. & Peterson, C. (2004) Character Strengths and Virtues – a handbook and classification. Oxford University Press.
   • Stallard, P. (2006) Gode tanker – gode følelser. Kognitiv Adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.
   • Stallard, P (2007) Vejledning til Gode tanker – gode følelser. Kognitiv Adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.
   • Sørensen L.B. (2019) Stressbehandling med metakognitiv terapi. Neokognitivt Institut.
   • Wells, A, & Fischer, P. (2011) Metakognitiv terapi – en innføring. Gyldendal Akademisk (Norge).
Udover titlerne som er nævnt i litteraturlisten, kan anbefales:
   • Monstermanualen til børn med mange bekymringer (2018) af Stine Hæk og Gitte Winther Graugaard. Room for Reflection.
   • Tankernes Hus (2017) af Poul Lundgaard Bak. Forlaget Klim.
   • adhd.dk/materialer/ – diverse materialer udgivet eller anbefalet af ADHD-foreningen. Her kan der være mange gode ideer at hente til håndteringsstrategier, både til deltageren, de pårørende eller de professionelle, der arbejder med mennesker med vredeshåndteringsproblematikker eller lavt selvværd. 

Måske vil du også kunne lide:

YOGO

Konfront IT

URO