fbpx
site_icon

Sådan får du succes med at implementere ny velfærdsteknologi​

implementeringsproces konfront vangeleddet implementering velfærdsteknologi

Ifølge Welfaretech, et medie om sundhed og velfærdsteknologi, består en succesfuld implementering af 20 % teknologi og 80% implementering. I indlægget her kan du få gode tips til at implementere ny velfærdsteknologi og høre Thomas Reedtz, der er socialpædagog på bostedet Vangeleddet fortælle om, hvordan Konfront er blevet implementeret og som nu anvendes af pædagogerne.

Vangeleddet er et socialt bosted med voksne beboere mellem 20 – 40 år, der primært har autismespektrumforstyrrelser. Gennem Projekt Fremfærd, der er under KL og Forhandlingsfællesskabet, har de valgt at bruge Konfronts undervisningsplatform og VR-teknologi i arbejdet med servicelovens § 85, der blandt andet omhandler botræning og sociale kompetencer til mennesker med særlige behov.

Forbered implementering, afdæk behov og tildel ressourcer

Inden I går i gang med at implementere ny teknologi, som Konfront, kræver det, at der er afsat tid til, at man sætter sig ind i det. Tiden er en afgørende faktor, ligesom støtte fra ledelsen, som godkender, at der bliver sat tid af.

Derudover er det en god idé at udvælge en projektleder, som har minimum én medarbejder at sparre med. Vi oplever, at det giver en god dynamik, hvilket også er tilfældet hos Vangeleddet:

“Det første, vi gjorde, var at gøre os nogle tanker om, hvordan vi skulle organisere os. Hvad er det for nogle ressourcer, vi vil tildele og derefter finde ud af, hvordan vi kommer i gang med at lave nogle prøvehandlinger.

Læs også: Prøvehandlinger hjælper bosteder med at indføre velfærdsteknologi

Medarbejderne skal kunne se en mening med det

I opstartsfasen når der skal implementeres ny teknologi er det vigtigt, at medarbejderne skal se en mening med det, og at det skal kunne noget andet eller understøtte de tiltag, som de allerede gør. Det bakker Thomas op om og uddyber:

“En nøgle til det at lære at bruge ny teknologi er, at medarbejderne kan se en mening med det. Og når først man får de gode oplevelser og en god dialog med beboerne, hvor man får indsigt i deres problematikker, eller sammen med beboerne lave et forløb, hvor man kan se en udvikling, så vil der automatisk være en interesse.”

Det er direktør i Konfront, Anne Kristine Schwartzbach, helt enig i: “Hvis man har nogle medarbejdere, der kan se potentialet, så kan man virkelig være kreativ på mange måder med platformen inden for den tidligere og forebyggende indsats.”

Læs også: Bosted: Konfront løfter vores faglighed og hjælper beboerne til at blive mere selvhjulpne

Praksisnær implementering

Som en del af implementeringspakken i Konfront, afdækker vi altid indledningsvis jeres behov og udvælger nogle konkrete udfordringer, hvor platformen kan gå ind og hjælpe. Det tager vi så udgangspunkt i på den første workshop, som bliver designet specifikt til jer.

Workshoppen bliver hurtigt praksisnær, og vi kommer til at tale direkte om jeres udfordringer, hvor vi kobler platformen på sammen med faglig viden og teori. På den måde bliver det meget konkret og nemmere at lære platformen at kende.

“På den første workshop fik vi en basisintroduktion til platformen, så vi kunne se, hvordan man bruger den. Vi blev bekræftet i, at Konfront er relevant for vores pædagogiske indsats og syntes, det var super spændende at prøve at lave forløb. Vi blev også bekræftet i, hvor intuitivt platformen er. Vi var i hvert fald ikke skræmt af den teknik og navigation, der følger med til i det at arbejde med en digital platform. Vi var faktisk lidt høje og fik lyst til at komme i gang med det samme“, fortæller Thomas.

Læs også om, hvordan Bakkeskolen i Gladsaxe styrker elevers mentale sundhed gennem VR

implementeringsproces konfront vangeleddet implementering velfærdsteknologi
I Konfronts implementeringspakke er der inkluderet to implementeringsworkshops på seks timer i alt, hvor I får en oplæring i brugen af platformen, en intro til teori og en snak om, hvordan platformen kan løse netop jeres udfordringer. Derudover er der to timers opfølgende støtte. Alt er praksisnært og bliver udviklet efter jeres behov.

Sæt jer sammen og reflekter

Imellem de to workshops er det en god idé at samle teamet, der skal arbejde med platformen og gøre jer nogle refleksioner og samle eventuelle udfordringer sammen inden næste workshop. Det var præcis det, som Thomas og hans kolleger gjorde. De havde nemlig en arbejdsdag, hvor de kom endnu mere i dybden med platformen, og fik gjort sig refleksioner om at anvende den i praksis med deres beboere, som de havde med på den anden workshop: “Her fik vi sparring på de udfordringer, vi har haft siden første workshop, og der var Konfront meget lydhør, og sammen fandt vi en løsning. Det er fedt at mærke nærværet og blive inviteret indenfor hos Konfront, fordi de også ønskede sparring fra deres kunder, og der fik vi lov til at komme med inputs.”

Faglig support efterfølgende

Efter den sidste workshop slipper vi jer ikke helt, men står derimod til rådighed med faglig supervision. Her følger vi løbende op og hører, hvordan det går med at anvende platformen. Nogle gange er vi også med til at udvikle konkrete forløb, som gør det ekstra relevant og endnu mere praksisnært for jer. Derudover har du altid mulighed for support hos vores kompetente medarbejdere i forhold til det tekniske setup eller hvis noget driller undervejs.

Råd fra socialpædagog: Kast jer ud i det

Konfronts implementeringsteam tager altid dig og dine medarbejdere i hånden og hjælper jer i gang, for det er en vigtig del af processen, som Thomas også har bemærket: “Man kan godt snakke, lave planer og målsætninger, men i virkeligheden handler det om at komme i gang med nogle gode handlinger, så vi langsomt kan komme i gang med at forankre vores indsats.”

Få en guidet tour af Konfronts platform

Hvis du er interesseret i at få et sneek peak på Konfronts digitale platformen, og se de forløb, vi tilbyder inden for behandling af fx angst og vredesproblematikker, kan du trykke lige her eller på knappen nedenunder.

Hør Thomas fortælle om, hvordan Konfront hjælper deres beboere.

Er du interesseret i velfærdsteknologi inden for den mentale sundhed?

Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og få faglig viden og inspiration direkte i din indbakke.

Del nyhed:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn