PLATFORMEN

Platformen er udformet som et konkret digitalt værktøj, der skal optimere fagprofessionelles indsats i deres arbejde med mental trivsel på flere niveauer. Fx kan du som speciallærer få adgang til online materialer, der kan hjælpe elever med eksamensangst eller som skal øve sig på, at køre med offentlig transport. 

Også jobkonsulenter, kan finde brugbare materialer i Konfronts platform. Har du fx borgere, der skal trænes i at håndtere et jobinterview eller skal optimere deres livsduelighed ved at lære at gå ned og handle selv. Alt dette finder du metoder og værktøjer til i platformen. 

Materialerne vil fremstå som både prædefinerede forløb med både virtual reality og samtaleskemaer, men du vil også have fleksibilitet til selv at kunne vælge de elementer, der er meningsgivende for den enkelte. Dette fleksibilitet gør det nemt at anvende i hverdagen, hvor indsatsen skal passe til den tid, der er til rådighed.

BRUGERE & MÅLGRUPPE

Brugerne af platformen er praksisnære fagprofessionelle, der har en pædagogisk eller psykologisk baggrund.

Værktøjet er udviklet ud fra princippet om, at det skal være nemt og anvendeligt, så det bliver brugt i videst muligt omfang. På den måde håber vi på, at Konfronts læsning kan hjælpe så mange som mulig.

VIRTUAL REALITY BIBLIOTEK

Gennem topprofessionelle filmfolk har Konfront fået produceret 20 film med udgangspunkt i typiske situation, som for mange kan vække nervøsitet eller sågar angst.

Filmene er en integreret del af enkelte indsatsforløb, men kan også bruges enkeltvis efter behov.

Filmenes klare styrke er, at de danner rammen for noget fælles tredje mellem den fagprofessionelle og klienten. Derudover kan teknologien bag virtual reality noget helt særligt i forhold til at snyde hjernen til at tro, at man er tilstede i det man ser.

DOKUMENTATION BIBLIOTEK

Få genkendelighed og struktur på organisationens proceskommunikation internt såvel som eksternt.

Der mangler ofte sammenhæng og genkendelse i dokumentationen omkring klienterne. Fx i form af referater og kommunikation til kommuner og forældre. For at optimere og effektivisere dokumentationsprocesserne har Konfront udarbejdet et system, som gør det nemt at oprette disse dokumenter.

Ydermere systematiserer disse dokumenter på en måde, så de fagprofessionelle nemt kan orientere sig omkring klienten på tværs af organisationen.

KONFRONT ACADEMY

Konfront Academy er en sammenslutning af fagprofesionelle, der gennem brug af platformen har opnået den nødvendige erfaring så de kan kalde sig Konfront-vejledere. Dette giver dem certifikat til at kunne undervise andre i brugen af Konfront.

Konfront holder løbende kurser og sammenkomster for disse vejlerede så vi sikrer os et højt fagligt niveau.

I Konfront er vi stolte over at have så kompetente personer som repræsentanter for vores platform.