OM KONFRONT

Konfront er en helt ny og innovativ digital platform. Den er banebrydende og kommer til at sætte nye standarder for den pædagogiske - og psykologiske intervention indenfor det mentale område.

Konfront har udviklet et helt nyt online værktøj, der kombinerer evidensbaseret samtale- og skemametoder med virtual reality.

Gennem disse elementer skabes der helt nye rammer for den klassiske pædagog-psykologiske samtalesession mellem den fagprofessionelle og klienten.

VISION
& MISSION

Konfront vil bidrage til en bedre mental trivsel i Danmark. Og på sigt også internationalt.

Gennem velorganiserede, systematiske og digitale forløb giver Konfront fagprofessionelle et helt nyt online værktøj til at arbejde med personer med psykiske udfordringer.

HVORFOR?

Konfront betragter teknologien som et hjælpemiddel og et vigtigt redskab i fremtidens intervention i forhold til psykiske udfordringer.

Særligt med de kommende generationer, hvor teknologi er en uundværlig del af deres hverdag. Vi er nødt til at tænke anderledes, hvis vi fortsat skal kunne lave en effektiv indsats og øge den mentale trivsel.

HVORDAN?

Gennem en online platform har Konfront udviklet et helt nyt værktøj til fagprofesionelle, der arbejder med personer, med psykiske udfordringer.

Platformen indeholder digitale forløb, som i relation til klienten, gennemføres og arbejdes med via en computer. Forløbene er opbygget på baggrund i allerede veldokumenteret systemer fx den kognitive adfærds metode. Det nye ved Konfronts metode er, at der i forløbene også indgår eksponering via virtual reality.  

HVOR VIL VI HEN?

I udgangspunktet fokuserer Konfront på at skabe et værktøj til en tidlig indsats overfor personer med angstsymptomer.

Der er dog allerede utallige indsatsområder i pipeline. Herunder angermanagement, selvværd, PTSD, præsentaionsteknik og meget meget mere.

Addresse | Martikel 1, Højbroplads 10,
DK – 1200 København K
Telefon | +45 20 14 29 16

Kontakt Konfront

BEHAVIOR

© 2019 All rights reserved