KONFRONT
METODEN

Konfront er en metode, der bygger på to elementer. Eksponering via virtual reality film og systematiserede forløb, med stærk faglig evidens. Disse elementer bruges i en vekselvirkning, hvorved de understøtter og forstærker hinandens virkemidler.

Metoden er et konkret online værktøj, og skal bruges som en del af de traditionelle samtalesessioner mellem fagprofessionel og klient.

Ved at implementere en fysisk skærm i disse klassiske situationer, opbygges en ny form for relation mellem de involverede. Undersøgelser viser, at denne nye konstellation ikke har betydning for alliancen mellem samtaleparterne.

Tværtimod kan dette ”fælles tredje” have en effekt, der gør at samtalen kommer til at flyde bedre. Skærmen bliver et aktivt værktøj, hvor både klient og fagprofessionel skal udfylde forskellige former for øvelser gennem forløbet.

Virtuel reality film-delen skal skabe en virtuel tilstedeværelse, så klienten kan få en oplevelse af at være i en situation, som klienten skal lære at håndtere.

Denne kombination giver helt nye muligheder for at klienten i samarbejde med den fagprofessionelle kan opbygge nye mestringsstrategier til brug i virkeligheden.