fbpx

OBS! Tidligere afholdt kursus i skolevægring og problematisk skolefravær for fagpersoner

Skolefraværsproblemer er ofte komplekse og sammensatte problemer, og årsagen til fraværet er en kombination af individuelle, familiemæssige og skolerelaterede faktorer. Men hvornår er skolefravær et problem, og hvordan kan problemet løses?

Det vil skolefraværsspecialisterne Daniel Bach Johnsen og Kristian Bech Arendt gøre dig klogere på, og de vil sikre, at du får:

  • en teoretisk indsigt i, hvad skolefravær er og hvilke typer fravær, der skelnes mellem.
  • indsigt i risiko- og vedligeholdende faktorer forbundet med problematisk skolefravær samt beskyttende faktorer.
  • en introduktion til forskellige interventioner til at forebygge skolefravær, samt hvordan du kan hjælpe elever og deres familier med at arbejde med problematisk skolefravær.
  • adgang til en digital platform, der indeholder en intervention, du kan bruge, til at arbejde med skolefraværsproblemer og skolevægring

(Kurset var oprindeligt planlagt til 24/1-22, men pga corona, er det blevet udskudt til 30/3-22.)

Om kurset

Skolefravær er i et begrænset omfang relativt ufarligt, og noget de fleste elever oplever i løbet af deres skolegang.

For nogle elever kan skolefraværet dog udvikle sig til et stort problem, som på både kort og langt sigt har negative indvirkninger på den faglige og sociale udvikling. Og så vil der være tale om problematisk skolefravær.

Udover det faglige mister fraværende elever også gradvist mere og mere kontakten med klassekammerater, og de deltager mindre og mindre i sociale aktiviteter i og udenfor skolen, hvilket kan føre til nogle udfordringer senere i livet. Vi ved, at elever med et højt skolefravær kan have sværere med at fuldføre en uddannelse, og de kan have udfordringer med arbejdsløshed som voksne.

Skolefravær er blevet forbundet med mistrivsel i skolen, og studier har også fundet en sammenhæng mellem et højt skolefravær og psykiske lidelser som angst, depression og adfærdsforstyrrelser.

At hjælpe børn og unge at med at genoptage skolegang er et vigtigt men også et krævende arbejde, som lærere, pædagoger og andre faggrupper arbejder med til daglig. Selvom det kan være svært at hjælpe disse elever tilbage til skolen igen, så er det muligt at gøre en forskel for dem og deres familier.

Forskere har i de sidste år nærmet sig en fælles forståelse og definition af problematisk skolefravær, hvilke faktorer der kan forårsage og vedligeholde skolefraværet, samt hvordan et højt skolefravær kan reduceres.

Dette kursus består af en gennemgang af den nyeste viden og forskning om skolefravær, og der vil være fokus på praktiske og anvendelige fremgangsmåder til at håndtere og reducere problematisk skolefravær. Selve dagen vil bestå af faglige oplæg, kombineret med casearbejde og diskussioner.

Formål

At du får en grundlæggende introduktion til, hvad problematisk skolefravær er, og hvordan fraværet kommer til udtryk blandt skoleelever, samt en gennemgang af måder du kan hjælpe elever og familier med at øge elevens tilstedeværelse i skolen.

Målet med dagen er at give dig viden og nogle konkrete redskaber, som kan hjælpe elever og familier med problematisk skolefravær.

Udbytte fra kurset

  • Du får en teoretisk indsigt i, hvad skolefravær er og hvilke typer fravær, der skelnes mellem.
  • Du får indsigt i risiko- og vedligeholdende faktorer forbundet med problematisk skolefravær samt beskyttende faktorer.
  • Du får en introduktion til forskellige interventioner til at forebygge skolefravær, samt hvordan du kan hjælpe elever og deres familier med at arbejde med problematisk skolefravær.
  • Du får adgang til en digital platform, der indeholder en intervention, du kan bruge til at arbejde med skolefraværsproblemer

Målgruppe

Kurset henvender sig til forskellige faggrupper (fx. lærere, pædagoger, skoleledere, psykologer m.fl.), der arbejder direkte eller indirekte med børn og unge med en fraværsproblematik.

Kursusbevis

Kursusbevis bliver sendt ud til deltagerne efter kurset.

Tid og sted:

Skolefraværskurset finder sted d. 30. marts 2022 fra 10.00 – 17.00

Kurset bliver afholdt i Odense i mødelokalerne til Olivia Brasserie,

Vintapperstræde 37, 5000 Odense

Pris

4.800 DKK. ekskl. moms

Inkluderer undervisning, forplejning, og adgang til den digitale trivselsintervention Konfront IT 
Efterfølgende får du Konfront IT gratis i 3 måneder (værdi: 447 kr)

Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om afstandskrav og afspritning mv.

Mød underviserne

skolevægring problematisk skolefravær

Daniel Bach Johnsen

Daniel er uddannet psykolog og har en Ph.d. i klinisk psykologi. Til dagligt arbejder han som faglig chef i Konfront. Som forsker har Daniel arbejdet med at evaluere psykologisk behandling rettet mod angstlidelser, depression, adfærdsproblemer samt skolefraværsproblemer blandt børn og unge.

Han har erfaring med at give individuel- og gruppebaseret psykologisk behandling til forskellige målgrupper med varierende psykologiske udfordringer. Igennem sit kliniske arbejde har Daniel haft særligt fokus på, hvordan psykologisk behandling kan faciliteres for at optimere både tilgang og udbytte fra behandlingen.

Daniel har tidligere været en del af projektledelsen og evalueringen af det nye psykologiske behandlingsprogram, kaldt Back2School, der er udviklet for at hjælpe børn og unge med skolefraværsproblemer. Hans primære forskningsområde omhandler behandling af skolefravær blandt børn og unge.

Læs mere om Daniel her.

Kristian Bech Arendt

Kristian er uddannet psykolog ved Århus Universitet, og har en Ph.d. i klinisk psykologi. Han har siden hen beskæftiget sig med det kliniske børne- og ungeområde gennem både forskning og klinisk arbejde. Han er specialiseret indenfor angstbehandling af børn og unge og har arbejdet med Cool Kids/Chilled.

Derudover har Kristian en bred erfaring som underviser og foredragsholder i nationalt og internationalt regi. Han har undervist flere år på specialpsykologuddannelsen, og er desuden godkendt af Dansk Psykolog Forening som underviser på specialistuddannelsen i udredning og behandling af angst hos børn og unge.

Som forsker lægger Kristian stor vægt på at holde sig opdateret på sit felt, og han er tilknyttet en række forskningsprojekter heriblandt Mind My Mind, Back2School og Cool Kids.

Læs mere om Kristian her.

Tilmeld dig kurset her:


Når du har tilmeldt vil du modtage en bekræftelsesmail. Herefter vil der blive sendt en faktura til dig. Husk at tjekke din spammappe, for hvis ikke du kan finde bekræftelsesmailen, så kan du gå glip af vigtige mail fra oplægsholderne.