Konfront Mental-Fit: Styrk den mentale sundhed i klassen

Konfront Mental-Fit:

Styrk den mentale sundhed i klassen

styrk den mentale trivsel i klassen med konfront mental fit

I denne workshop vil eleverne gennem virtual reality, film, øvelser og opgaver, få en viden om, hvordan små, konkrete mentale øvelser kan øge trivslen for den enkelte og i fællesskabet.

Metoderne skal hjælpe i den forbyggende og tidlige indsats for at undgå og minimere mental mistrivsel blandt eleverne.

Pris: 5.500 kr* + transport

Igennem virtual reality vil eleverne blive udsat for virkelighedstro scenarier, der kan være med til at understøtte undervisningen omkring, hvordan vores adfærd påvirker hinanden.

Samtidig vil elever, lærere og pædagoger få fælles referencer og værktøjer til at kunne tale om mental sundhed.

Købes der 2 oplæg på samme skole på én dag er prisen 9000 kr* + transport

Rammerne:
    • Varighed: 90 minutter
    • Målgruppe: Elever på 4-6 og 7-9 klassetrin
    • Form: Workshop
    • Restriktioner: Alle skal bære mundbind, når der anvendes VR
Læringsmål:
    • Eleverne får viden om hvordan tanker, følelser, krop og adfærd hænger sammen.
    • Eleverne får viden om, hvordan deres egen adfærd kan påvirke andre. Positivt såvel som negativt
    • Eleverne vil opdage, hvordan selv helt små positive tankeændringer kan få dem til at tænke anderledes og dermed påvirke deres selvværd og trivsel positivt.

Køb adgang lige her

Bagefter bliver du kontaktet af en af vores medarbejdere, og sammen finder I en dato og tidspunkt, der passer ind i jeres plan.