fbpx
Logo Konfront IT

Konfront IT - trivselsindsats

Konfront IT er til dig, der vil arbejde tidligt og forebyggende, og det er ideelt, hvis du har med et barn eller ung at gøre, der udviser symptomer på mistrivsel.

Du får adgang til et screeningsværktøj og skræddersyede forløb, der hjælper dig med at finde ind til kerneproblematikkerne, så du kan yde en målrettet, individuel og effektiv trivselsindsats.

Forløb og Konfront IT-screening (KIS) er udviklet af psykologer og fageksperter, og det er baseret på anerkendte og veldokumenterede metoder.

Afspil video

Unikt screeningsværktøj

Gennem Konfront IT får du adgang til et unikt, digitalt screeningsværktøj, der undersøger barnets potentielle udfordringer inden for seks problemområder.

Efter screeningen vil du få en anbefaling til de forløb, der matcher de aktuelle problemområder*. Screeningen kan tages flere gange, så I kan måle progressionen i jeres arbejde.

Forløbene består af dialog, film og interaktive opgaver, og barnet får redskaber til at håndtere de aktuelle udfordringer.

*Screeningen er ikke et diagnostisk redskab men giver en indikation på de problemområder eller udfordringer, I kan arbejde med, og lader dig arbejde forebyggende, så de nuværende symptomer ikke forværres / så du kan opspore de elever, der er særligt udfordret.

Konfront IT forløb

Bekymring

Bekymring


Bekymring

I dette forløb lærer man om det at opleve ængstelse og bekymring. Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan gøre det lettere at håndtere og dæmpe ængstelighed og bekymringer.
Tristhed

Tristhed


Tristhed

I dette forløb lærer man om det at opleve tristhed. Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe en med at håndtere og dæmpe triste tanker.
Selvaerd

Selvværd


Selvværd

I dette forløb lærer man om selvværd og metoder, der kan være en hjælp til at opbygge et sundt selvværd Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe med at forstå sine tanker om og følelser for sig selv.
Vrede

Adfærd


Adfærd

I dette forløb lærer man om det at have adfærd, der er afledt af stærke følelser såsom irritation eller vrede. Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde henimod en mere hensigtsmæssig adfærd.
Opmaerksomhed

Opmærksomhed


Opmærksomhed

I dette forløb lærer man om det at have vanskeligheder med sin opmærksomhed. Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe en med at blive bedre til at styre sin opmærksomhed.
Fravaer

Skolefravær


Skolefravær

I dette forløb lærer man om skolefravær, og hvordan det nogle gange kan opleves som svært at tage i skole. Gennem dialog, opgaver og film introduceres konkrete redskaber, der kan hjælpe med at øge tilstedeværelse i skolen.

Udviklet af psykologer og eksperter i psykometri

Spørgeskemaet er udviklet af psykologerne Daniel Bach Johnsen og Kristian Bech Arendt, der begge har en baggrund som forskere ved Århus Universitet. De har derudover begge en ph.d. i klinisk psykologi og lang erfaring med at bruge spørgeskemaer i deres forskning og kliniske arbejde. Værktøjet er et moderne, psykologisk spørgeskema udviklet til børn og unge. Du behøver hverken være uddannet psykolog eller have erfaring med at bruge psykologiske spørgeskemaer, for Daniel og Kristian har gjort forarbejdet for dig.

Du får nemlig vejledning undervejs i screeningen, og efter et skema er udfyldt, fortæller systemet, hvis barnet eller den unge udviser tegn på udfordringer inden for de seks problemområder.

Derudover vil du få en anbefaling til, hvilket Konfront IT-forløb, der kan iværksættes efterfølgende. Det betyder, at du kan fokusere på at komme tidligt i gang med en målrettet indsats i arbejdet med børn og unges mentale trivsel.

Kristian Bech Arendt

Daniel Bach Johnsen

Inspiration fra andre psykologiske spørgeskemaer

Konfront IT-screeningen minder på mange måder om andre anvendte psykologiske spørgeskemaer, fx Spence Child’s Anxiety Scale, der måler symptomer for angst og Strength and Difficulties Questionnaire [SDQ]), der måler symptomer for emotionelle og adfærdsmæssige problemer. 

Forskellen er, at KIS har samlet og undersøger et bredere udvalg af almindelige udfordringer blandt børn og unge i ét skema.

Grænseværdierne til KIS er baseret på Daniel og Kristians faglige ekspertise og kliniske erfaring, og de vil løbende blive opdateret for at give bedre anbefalinger, der også kan tage højde for køn og alder. 

Så for at beskrive det kort: Screeningen er et gennemarbejdet værktøj, der er baseret på ekspertise og veldokumenterede metoder, der guider dig som fagperson. Samtidig er det sikkert og etisk forsvarligt at anvende til at udforske børn og unges udfordringer.

Interesseret?

Skriv dig op her, så vil du blive kontaktet og få 14 dages gratis prøveperiode?
Det er ganske uforpligtende.

Hvis ikke du kan se en formular, kan det være fordi, du har ad blocker på din computer. Prøv at slå det fra og ellers kan du kontakte os på [email protected]

Individuel

Målrettet

Trivelsindsats

Hvad siger vores brugere?: